İş Hayatı

İş hayatı ile ilgili bilgilendirici ve yaşam kalitenizi yükseltmeyi amaçlayan makale ve yazılaran bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Çalışma Alışkanlıklarımızı Değiştiren Dört Ana Trend

Günümüz trendleri; serbest çalışmadan beceri geliştirmeye, teknolojiden insan sermayesini arttırmaya kadar her alanda değişimi beraberinde getiriyor. İK değişiminde nasıl öne geçeceğinizi keşfedin.

Toplumlar geliştikçe çalışma şekillerimiz de değişime uğrar. Geçmişte büyük şirketler çoğunlukla aynı yerde, eş zamanlı çalışan yüzlerce, hatta binlerce insanı barındıran son derece hiyerarşik bir düzen ile çalışıyordu. Ancak zaman değişti ve çalışanların ihtiyaçlarına giderek daha çok hitap eden çalışma düzenleriyle beraber esneklik kavramları günümüzün odağı haline geldi. Rekabetçi piyasada, 21. yüzyılın yeteneklerinin ilgisini çekmeyi ve bu yetenekleri elde tutmayı amaçlayan yeni trendler her geçen gün daha da artıyor. İşte İK müdürleri ve KOBİ liderlerinin farkında olması geren dört başlıca trend:1. Uzaktan Çalışma
Uzaktan ve serbest çalışanların sayısındaki artış, ofislerdeki “sabah 9 akşam 5” mesaisinin geçmişte kaldığına en açık işaretlerden biridir. Lancaster Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre; 2020 yılına gelindiğinde İngiltere’de tüm kuruluşların %70’i “yüksek üretkenlik, iyileştirilmiş çalışan sağlığı, yeteneklerin ilgisini çekme ve istihdamı, konaklama maliyetlerinin düşürülmesi” gibi fırsatlardan etkilenerek uzaktan çalışmayı benimsemiş olacak. Amerika kökenli işbirliği yazılımı firması Basecamp, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 32 şehirde toplam 50 çalışanıyla söz konusu esnekliğin öncülüğünü yapıyor.“Daha esnek olmak mümkün, özellikle de yeni kurulmuş bir işletmeyseniz,” diyen Startup Guide’ın CEO’su ve kurucusu Sissel Hansen şöyle devam ediyor: “Önceden yeni işletmeler, emeklilik ve diğer avantajlar ile maliyetleri hesaba katmak zorundaydı. Yeni kurulan pek çok işletme, bu maliyetler sebebiyle başarısız oldu. Şimdi ise esnek düzenlemeler, yeni işletmelerin çok daha etkili şekilde büyümelerine veya küçülmelerine olanak tanıyor.”Esneklik itici bir güç haline geldiğinden, dünya genelindeki hizmet sağlayıcılar bu yeni ve hareketli topluluğa akın ediyorlar. Fransa’da Sodexo, Néo-Nomade adlı uzaktan çalışma uzmanı ortaklığında 600’den fazla birlikte çalışma alanı sunuyor. ‘Bağımsız çalışma ekonomisinin’ ve Uber tarzı iş modellerinin yükselişiyle beraber, AB ve ABD işgücünün %20-30’unun şimdilerde serbest çalışanlardan oluşması ve geçici işlerde çalışmaları da şaşırtıcı değil .2. Çalışanların Becerilerini Geliştirme
Teknolojik büyüme çağında yaşıyor olsak da tatmin edici bir kariyer elde etmek veya ülkelerinin büyüme ihtiyacını karşılamak için gerekli becerilere sahip olan çalışan sayısı çok az. Almanya ve ABD’deki firmaların %40’ı açık pozisyonları doldurmakta güçlük çekerken, Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan ekonomilerde bu oran yaklaşık %63-64 civarında. Dahası, gelecekte çok daha kalifiye çalışanlara ihtiyacımız olacak. Georgetown Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmaya göre; 2020 yılına gelindiğinde, ABD’de ortaya çıkacak iş olanaklarının %65’inin belirli bir nitelik düzeyi gerektireceği tahmin ediliyor.Bunun sonucunda McDonald’s, Walmart, Starbucks ve Gap gibi büyük şirketler, özellikle yeni personel alımı ve oryantasyon süreçlerinin bu çalışanların maaşlarının iki katına mal olduğunu göz önünde bulundurarak, çalışanlarının becerilerini bireysel programlar ile geliştirebilecekleri kurslara her geçen gün daha fazla yatırım yapıyor . Çalışanlar arasında da popüler olan beceri geliştirme yaklaşımı, çalışanların morali yükselterek sürekliliği artırıyor. PWC danışmanları tarafından yapılan küresel ölçekli bir ankete göre, katılımcıların %74’ü yeni beceriler edinmeye veya işe alınma olasılıklarını arttırmak için yeniden eğitilmeye hazırdır . Eğitim sürecindeki en yaygın üç yöntem; sınıf içi eğitim, çevrimiçi eğitim ve koçluk/mentorluktur. Sodexo’nun Mentorluk Ruhu programı , çalışanlara işbirliği süreciyle potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bu fırsatı sunar.3. İnsanları Teknolojiyle Güçlendirme
Dünyanın önde gelen şirketlerindeki İK departmanları, değişim gündemine yön vermede teknolojiyi kullanıyor. İK ekipleri, yeni araçların ve platformların ortaya çıkmasıyla birlikte çalışanlarının deneyimlerini ve üretkenliklerini arttıracak yeni hizmetleri hayata geçiriyor. Çeşitli bağlantılı cihazlarına sahip Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi, İK uzmanlarının bu gelişmeleri sunmak için faydalandığı teknolojiler arasında yer alıyor.Sanal asistanlar yazılı ve sözlü emirlerden bilgi toplayıp derleyebilirken, ‘akıllı binalar’ ise elektrik faturalarını %20’ye, binaların güvenlik masraflarını ise %50'ye kadar düşürerek ışıklandırma, ısıtma/soğutma işlerini sorunsuz şekilde yönetebiliyor.


Giyilebilir teknoloji, değerli IoT varlıklarından bir diğeri. Giyilebilir teknolojiler, şirketlerin çalışanları için daha elverişli tesis ve hizmetler tasarlamalarında bir yol gösterici görevi görebilir. Sanayi ve inşaat alanlarında ise güvenliği takip eden sistemler olarak kullanılabilirler . Avusturyalı SmartCap Technologies firması, giyen kişiye yorgunluk ve tehlike oluşturabilecek mikro-uykuların başlangıcı hakkında uyarılar veren, şapka ve baretlerin içine yerleştirilerek beyin dalgalarını gözlemleyen bir saç bandı geliştirdi. ABD'de yapılan bir ankete göre, katılımcıların %58'i işlerini daha iyi yapmalarını sağlayacak bir cihazı giymeyi kabul ettiklerini söyleyerek giyilebilir teknoloji fikrine açık olduklarını gösteriyor.İşyerlerinde IoT’nin değeri, bu farklı çalışan temas noktalarının bir araya getirilmesinde gizlidir. Sodexo Grubu Dijital ve İnovasyon Başkanı Belen Moscoso del Prado konuyla ilgili şunları dile getiriyor: “İş yerini dijitalleştirerek genel çalışan deneyimini geliştirmeyi başardık. Bunun nedeni, IoT teknolojilerinin tüm parçaların toplamından daha üst düzeyde çalışma kabiliyetidir. Her bir sensör, bütüncül bir bakış açısı yakalamamızda bize yardımcı olur. Böylece iş yeri temas noktalarını düzenleme aşamasına geldiğimizde, karşılaştığımız avantajların farkına varabiliyoruz.”4. Çalışan Deneyimi ve Human Capital Management 3.0
Çalışanların IoT gibi bir teknolojiyi benimsemeye istekli olması, üçte ikilik bir kısmın katılım göstermediği zamanlarda önem kazanıyor. İK departmanları, bu konuya eğilmek üzere katılıma yeni bir yaklaşım getirmek için İnsan Sermayesi Yönetimi adlı bir teknolojiyi kullanıyor. HCM 3.0 son haliyle; ödüllendirme programları, öğrenme, sağlık ve zindelik, toplumsal katılım ve çalışan anketleri/analizlerini içeren beş ana başlık doğrultusunda stratejiler geliştirerek şirket çalışanlarının değerlerini maksimum seviyeye ulaştırmayı amaçlıyor.Dolayısıyla dijital platformlar, HCM'nin firma çalışanlarının içindeki cevheri ortaya çıkarmaya yönelik çabasında büyük rol oynuyor. Latin Amerika'da yapılan bir ankete göre, bazı şirketlerin %40'ı üç ana İK önceliğini ön plana çıkarmak için teknolojiden yararlanıyor: verimlilik, katılım ve kurumsal kültür. Söz konusu teknoloji kullanımına ilişkin rakamlar, 10.000’den fazla çalışan sayısıyla firmalar için %70’in üstünde seyrediyor.Bu trendi yansıtan bir diğer çalışmaya göre , ofis çalışanlarının %70’i dijital iletişim yazılımları ile daha iyi performans gösterdiklerini, %54’ü ise eğlence unsurları ile birleştirilen bir görevi yapmaya daha hevesli olduklarını ifade ediyor. Benzer şekilde, ABD’de yapılan bir anketteki şirketlerin %90'ı forumlardan ve mobil uygulamalardan yarışmalara ve izleme cihazlarına kadar tüm sağlık teknolojilerinin, çalışanların sağlıklarına yönelik bağlılıklarını arttırmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Samsung’un üretim hattı çalışanlarını eğitirken zenginleştirilmiş gerçeklik başlıkları kullanması ile öğrenme de en yeni teknolojilerle daha erişilebilir hale geliyor .Bununla beraber İK uzmanları, hayat kalitesini yükselterek katılımı arttırmak için de teknolojiden faydalanıyor. Boundless , çalışanların kendi özel ihtiyaçlarına ve sağlık koşullarına uygun programları özgürce seçebildikleri, sağlıklı beslenme, stres yönetimi, uyku ve finansal refaha yönelik bir Sodexo çözümüdür. “Katılım, toplumları bir araya getirmekle ilgilidir,” diyen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri/Kuzey Amerika Inspirus CEO’su Mia Mends şöyle devam ediyor: “İşte bu sebeple, çalışanlarımızın motivasyonlarına, tercihlerine ve karşılaştıkları zorluklara dayalı refah programları hazırlamalarını mümkün kılarak alışılmışın dışında bir yaklaşım izliyoruz.”Kaynaklar

http://www.lancaster.ac.uk/news/articles/2016/working-9am-5pm-no-longer-the-way-to-make-a-living/

https://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/Independent-work-Choice-necessity-and-the-gig-economy

https://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/c2ddd2bc-fa8f-4d7f-8281-6bd96071a160/2014_Talent_Shortage_WP_US2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c2ddd2bc-fa8f-4d7f-8281-6bd96071a160

https://cew.georgetown.edu/cew-reports/recovery-job-growth-and-education-requirements-through-2020/

https://www.americanexpress.com/us/small-business/openforum/articles/the-high-cost-of-employee-turnover-scott-allen/

https://www.americanexpress.com/us/small-business/openforum/articles/the-high-cost-of-employee-turnover-scott-allen/


https://press.pwc.com/News-releases/workers-facing-up-to-completely-retraining-or-reskilling-to-tackle-technology-s-impact-on-employment/s/f15a6ba8-c823-4fe0-94f5-3543a899ed64

https://www.efrontlearning.com/blog/2017/05/upskilling-training-employees-advantages-methods.html

https://www.sodexousa.com/home/careers-usa/development-and-training/spirit-of-mentoring.html

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/The%20Internet%20of%20Things%20The%20value%20of%20digitizing%20the%20physical%20world/The-Internet-of-things-Mapping-the-value-beyond-the-hype.ashx

https://www.ft.com/content/944e6efe-96cb-11e7-8c5c-c8d8fa6961bb

https://www.cornerstoneondemand.com/company/news/press-releases/new-research-explores-whether-today’s-workers-are-drowning-sea-ineffective

http://news.gallup.com/opinion/gallup/224012/dismal-employee-engagement-sign-global-mismanagement.aspx

http://mktg.gointegro.com/lp-digitalization-hr-survival-of-the-fittest-en

http://www.gamification.co/2014/09/17/office-workers-think-digital-engagement-boost-performance/

https://www.slideshare.net/ShapeUp/discussing-the-2012-technology-employee-wellness-survey
http://pulsenews.co.kr/view.php?no=438647&year=2016