İş Hayatı

İş hayatı ile ilgili bilgilendirici ve yaşam kalitenizi yükseltmeyi amaçlayan makale ve yazılaran bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

iyi yaşa
Icon

İş Gücünü Kuşaklar Değil Stereotipler Bölüyor!

Popüler medyada, dört farklı kuşağın yan yana çalıştığı günümüz iş yerlerinin kuşaklar arası farklılıklarla bölündüğü ve yakında bu sayının beşe çıkacağı anlatılıyor. Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Karine Lienhard, bu iddiaların gerçek olup olmadığına karar vermemize yardımcı olmak için yakın tarihli bir Sodexo çalışmasının detaylarını paylaşırken, kuşaklar alanında uzmanlığı yanı sıra Wharton School’un insan kaynakları merkezi yöneticiliğini sürdüren Peter Cappelli de katkıda bulunuyor.

İyi Yaşa
İyi Yaşa

İş gücünü kuşaklar değil stereotipler bölüyor!

Ortak zemin nerede?
Sık sık duyuyoruz; Y kuşağı şımarık ve doğuştan hak sahibidir, X kuşağı şüpheci ve negatif, Baby Boomers işleri için yaşarlar, Gelenekselciler ise teknolojiden nasiplenmemiştir. Bu büyük çaplı genellemeleri kabul etmek kolay olsa da, daha yakından incelendiğimizde kuşakların pek çok ortak noktaları olduğunu, özellikle de iş yerinde yaşam kalitelerine dair beklentilerinde büyük benzerlikler olduğunu görüyoruz.Aslında, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri beş ülkede iş yerinde Y kuşağına dahil olanlar ile olmayanları karşılaştıran bir araştırma yaptı ve her grubun öncelikli altı beklentisinin (gelecek için güvenlik ve koruma, sağlık ve aile, kendine ait zaman / iş hayatını dengeleme, kişisel katkılarının maddi karşılık bulması, kariyer gelişimi, düzenli ve sürekli geri bildirim, iş yerinde ve dışında kişisel gelişim) birebir aynı olduğunu ortaya koydu.


"Gerçekten de inanılmaz" diyen Lienhard, "Bu çalışma için yola çıktığımızda, farklı ülke ve kuşaklardan çalışanların ihtiyaçları ve beklentileri arasında belirgin farklılıklar olacağını düşünüyorduk. Sonuçta böyle olmadığını anladık. Ülkeler arasında da çok güçlü benzerlikler vardı. Hindistan'daki bir işçinin ihtiyaçları Polonya ya da ABD'dekilerden pek farklı değildi"dedi.North Carolina Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, çalışmalarında Y Kuşağı, X Kuşağı ve Baby Boomers'ın hepsinin de iş hayatı entegrasyonu, zorlu projelerde çalışma fırsatı, profesyonel olarak ilerleme fırsatı, adil muamele ve rekabetçi ücretlendirme talep ettikleri ortaya çıktığında aynı sonuca vardılar. Benzer şekilde, 2015 IBM Institute for Business Value anketi sonuçları kuşaklar arasında çok az fark gösterdi ve kuşakların kendilerini motive eden faktörlerin yanı sıra iş yerine bakışlarının da ortak olduğu sonucunu ortaya koyduStereotipleri aşmak

Kuşak uzmanlara göre iş yerlerinde gördüğümüz ince farklılıklar, nesillerin genel beklentilerinden ziyade bireysel beklentilerle bağlantılı. Dahası, bu farklılıklar doğum yıllarından çok hayatlarında hangi aşamada olduklarıyla ilintili olma eğiliminde ."Kuşak farklılıkları, kuşak mensuplarının hayatları boyunca devam eden birtakım şeyleri ima eder. Ancak, iş yerlerindeki farklılıkların kuşaklara dayalı olmadığını gösteren pek çok kanıt var "diye açıklıyor Cappelli. Başka bir deyişle şirketler, iş yerinde çalışan bireyleri motive eden şeyleri değerlendirirken önemli olan yaş değil, bu bahsedilen aşama olgusu. "Çalışanlar kariyerlerine başladıklarında, farklı şeyler, özellikle de öğrenme ve ilerleme fırsatları istiyorlar. Kariyerlerinin ortalarına doğru, genellikle ailevi ihtiyaçlar nedeniyle para ve istikrar gerekiyor; Kariyerlerinin sonunda ise ihtiyaçları tekrar değişiyor ve çoğunlukla kişisel tatmin arıyorlar"diyor.Günümüz çalışma dünyasında tüm kuşak ve kültürlerin üzerinde birleştiği bir ortak ihtiyaç ise iş ve yaşam arasında daha iyi bir denge kurmak olarak görünüyor. Bu herkes için önemli olduğundan Sodexo çalışmasında da sık gündeme gelen bir konuydu."İş ve boş zaman arasındaki sınırı bulanıklaştıran bir etki var ve bu büyük ölçüde sürekli bağlantıda olmamızdan kaynaklanıyor" diyor Lienhard. "Bu ultra bağlantılılığın telafi edilebilmesi için çalışanlar artık zamanlarını yönetmenin ve daha iyi denge kurmanın yollarını arıyorlar. Ve şirketler takdir ve ödüllendirme stratejilerini tasarlarken bunu dikkate almalılar".Kişiselleştirme standardizasyondan üstündür

Şirketler, çok kuşaklı iş gücünde gerçekten başarılı olabilmeleri için kalıpların ötesine geçmeli ve çalışanlarını tanımalı, yaşam kaliteleriyle ilgili beklentilerini anlamalı ve onları nelerin motive ettiği hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Bu sayede kuruluşlar genel geçer uygulamalar yerine özelleşmiş uygulamalar sunabilirler."Araştırmamızın önemli bir çıkarımı şu ki, çalışanlar yalnızca 9 - 5 arası mesai yapan birileri olarak değil, kişisel ilgi alanları ve hobileri olan bir bütün olarak görülmek istiyorlar" diyor Lienhard.Sodexo, geniş yelpazede sunduğu çalışan avantajlarıyla bu bireyselliği karşılamanın yolunu bulmuştur. Kültür programlarından sağlığa, ödül programları çalışanların ilgi alanları, yaşadıkları zorluklar ve önceliklerine dayanır ve çalışanların ödüllerini seçmelerine olanak tanır. İş yerindeki bu esneklik ve imkanlar, yalnızca birden çok kuşağın ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda tüm çalışanlara büyüme ve gelişme özgürlüğü verir.Günümüz iş yerlerinde çokça rastlanan kuşak çeşitliliği sebebiyle şirketler en çok önemsedikleri şeyleri çalışanlarının da anladıklarından emin olmaya çabalamalıdırlar. "Çalışanların kariyerlerinde ve hayatlarında nerede olduklarını ve bunlarla bağlantılı ihtiyaçlarını bilmek mutlu ve kendini değerli hisseden çok kuşaklı bir iş gücünün yaratılmasına yardımcı olabilir" diyor Lienhard.Cappelli, "Bu konuyla ilgili tartışmaya açık olmayan en büyük husus, ortalamada yaş grupları arasında değerleri açısından farklılıklar olsa bile bunların işverenler açısından önemsiz olmasıdır. Neden? Çünkü ortalamalara bakmak, yaş gruplarının kendi içlerindeki muazzam çeşitliliği gölgelemektedir. Endişelenecek bir şey mi istiyorsunuz? Biz, gençler arasında aslında var olmayan farklılıklara takılmışken, giderek daha da artan yaşça büyük iş gücünün ihtiyaçlarını görmezden geliyoruz " diye ekliyor.

İçeriklerimizi herkesten önce okumak için e-posta adresinizi bırakın!

Çalıştığınız firmadaki pozisyonunuz nedir?

İçeriklerimizi herkesten önce
okumak için e-posta adresinizi bırakın!

Icon

Çalıştığınız firmadaki pozisyonunuz nedir?