İşletmelere Özel

İşletmelere özel bilgilendirici makale ve yazılara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

5 Adımda KOBİ’lerin Koronavirüse Karşı Yapacağı Yeni Düzenlemeler

İnsan sağlığı için büyük bir risk olan koronavirüs, iş yerlerinin mevcut durumu için de tehdit oluşturmaya başladı. Peki, KOBİ’ler bu virüse karşı nasıl düzenlemeler yapabilir?

 • 01.04.2020

Covid-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi bir süredir ülkemizde de etkisini hissettiriyor. Bu duruma karşı kişisel hijyenimize eskisinden çok daha fazla dikkat ediyor ve mecbur kalmadıkça evimizden dışarı çıkmıyoruz.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok şirket de çalışanlarını evden çalışmaya yönlendirirken bu uygulamaya müsait olmayan bazı iş yerlerinde ise işler tamamen durma noktasına geldi. Biz de KOBİ’lerin bu süreçte ekonomik olarak nasıl önlemler alabileceğini sizinle paylaşmak istiyoruz. O halde vakit kaybetmeden KOBİ’lerin alabileceği koronavirüs önlemlerini beraber keşfedelim.

1. Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu Yapılabilir

Öncelikle işverenler ve çalışanların hakları yönünden alınabilecek önlemleri anlatarak başlamak istiyoruz. Bu aşamada herkesin aklına “kısa çalışma uygulaması” ile ilgili sorular geliyor. “Kısa çalışma ödeneği nedir?” ve “Kimler hangi şartlarda kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir?” gibi soruların cevaplarını vermeye başlayalım.

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Kısa çalışma ödeneği, ekonomik kriz ya da başka zorlayıcı sebepler nedeniyle bir iş yerindeki çalışma süresinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması ya da iş yerinde faaliyetin tamamen/kısmen en az dört hafta durdurulması halinde uygulanabilir. Bu ödenek en temel anlamıyla “üç ayı aşmamak koşuluyla” sigortalılara, çalışamadıkları dönem için devlet tarafından sağlanan gelir desteği anlamına gelir.

Koronavirüs salgını da bu doğrultuda “zorlayıcı sebepler” kapsamına girer. Yani işverenler bu durumda kısa çalışma ödeneğini değerlendirebilirler. Kısa çalışma ödeneği;

 1. Sigortalılara son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancının %60’ının ödenmesi,
 2. Genel Sağlık Sigortası primlerinin ödenmesi hizmetlerini kapsar.

Bir İş Yerinde Kısa Çalışma Ödeneği Hangi Şartlarda Uygulanır?

Bir iş yerinde kısa çalışma ödeneğinin uygulanması için;

 1. İşverenin iş yerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması,
 2. İş müfettişlerince yapılan uygunluk testi sonucu iş yerinin bu durumdan etkilendiğinin tespit edilmesi,
 3. İş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin 1. fıkrasının II numaralı bendinde yer alan sebepler dışında bir gerekçeyle işçi çıkarılmaması gerekir.


İşverenin Kısa Çalışma Talebinde Bulunması ve Talebin Değerlendirilmesi Süreci

Gerekli şartları sağlayan işverenler, kısa çalışma ödeneğine İŞKUR web sitesi üzerinden bilgi Kısa Çalışma Talep Formu ve Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi’ni elektronik e-posta olarak göndererek başvurabilir. Başvuru şartları karşılanıyorsa süreç şöyle işler:

 1. Kısa çalışma ile ilgili başvurular işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler böyle bir talepte bulunamaz.
 2. Başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dair belgelerin başvuruya eklenmesi gerekir. İŞKUR gereken durumlarda işveren ile iletişime geçerek ilave belgeler isteyebilir
 3. İşverene, başvurusunun alındığı bildirilir. Başvuru, uygunluk tespiti yapılması amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilir.
 4. Daha sonra iş müfettişlerince yapılan uygunluk testi sonucu işverene bildirilir. Ardından işveren de bu durumu işçilerine açıklar.
 5. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren, istenilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesi’ni güncelleyerek İŞKUR’un elektronik posta adresine gönderir.

2. Ücretli/Ücretsiz İzin Konusu Gündeme Gelebilir

İş faaliyetlerinin aksaması durumunda KOBİ’lerin yapabileceği düzenlemelerden bir diğeri de ücretli ya da ücretsiz izin uygulamasına yönelmektir. İşveren, çalışanlarıyla beraber bu konuda ortak bir fikre varırsa bu düzenleme hayata geçirilebilir. Ayrıca ücretli ve ücretsiz izinler farklı koşullarda incelenir.

Yıllık Ücretli İzin Koşulları

 1. Hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 14 günden, 5-15 yıl arasında olanlara 20 günden, 15 yıl ve daha fazla olan çalışanlara ise 26 günden az süre için ücretli izin verilemez.
 2. Ücretli izni çalışanın talep etmesi halinde işveren kabul etmezse çalışan bu izni kullanamaz.
 3. Çalışanın hak ettiği halde kullanmadığı ücretli izinleri varsa işveren yıllık izne çıkarabilir. Bu aşamada çalışan onayı gerekmez.

Yıllık Ücretsiz İzin Koşulları

 1. Çalışan ve işverenin ortak karar alması gerekir. Çalışan ya da işveren taraflarından birinin bu duruma onayı olmazsa ücretsiz izin kullanılamaz.

3. Yeni Bir Yol Haritası Oluşturulabilir

Çalışma koşullarıyla ilgili seçeneklerden sonra KOBİ’lerin bu zorlu süreçte izleyebileceği satış stratejilerini de değinmek istiyoruz. KOBİ’ler öncelikle kısa, orta ve uzun vadedeki süreçleri masaya yatırarak kendilerine bir yol haritası çıkarabilir. Kısa vadede öncelikli olarak müşterilerini ve marka değerlerini korurken uzun vadede ise krizin etkisinin atlatılmasından sonra piyasada eski yeri almak için yapılacaklar gündemde tutulabilir. Her ihtimal için farklı planların hazırlanması, KOBİ’nin geleceği açısından önemlidir.


4. Müşterilere Karşı Daha Esnek Satış Politikaları İzlenebilir

Hızla sosyal izolasyona girdiğimiz karantina sürecinde müşterilere iade-değişim-iptal gibi konularda destek olabilirsiniz. Çünkü sadık müşteriler kriz zamanlarında onların yanınızda olduğunu mutlaka hatırlayacaktır. Bu da marka algınızı güçlendirmeniz için son derece yerinde bir hamle olur. Krizin etkisi azaldığında da piyasada eski yerinizi almanızı kolaylaştırır.

5. Pazarlama Bütçeleri Online Kanallara Aktarılabilir

Birçok müşterinin kendi ve toplum sağlığını riske atmamak için fiziksel olarak alışveriş yapmadığı bu dönemde temel ilkeleriniz kolaylık, erişebilirlik ve uygunluk olmalı. Bu doğrultuda pazarlama bütçenizin büyük bir kısmını online satış platformlarına yönlendirebilirsiniz.

Ayrıca müşterilere promosyonlu ürün paketleri sunarak ihtiyaçlarını en kolay yoldan giderme fırsatı tanımanızı öneririz. Bu sayede satış oranlarınızı korurken müşterilerinizin de yanında olursunuz.

6. Yemek Kartı ile %100 Vergi Avantajından Yararlanılabilir

Çalışanlarını için öğle yemeği için yemek parası veya yemek hizmeti vermek yerine yemek kartı vererek %100 vergi avantajından yararlanabilirsiniz. Böylelikle bir yıl içerisinde 6.000 TL'ye kadar tasarruf sağlayabilirsiniz. Sodexo Yemek Kartına ise buradan başvurabilirsiniz.

İçeriklerimizi herkesten önce okumak için e-posta adresinizi bırakın!

Çalıştığınız firmadaki pozisyonunuz nedir?

İçeriklerimizi herkesten önce
okumak için e-posta adresinizi bırakın!

Çalıştığınız firmadaki pozisyonunuz nedir?