İşletmelere Özel

İşletmelere özel bilgilendirici makale ve yazılara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

iyi yaşa
Icon

KOBİ'lerin Ödemesi Gereken Temel Vergiler ve Güncel Oranları

Ülke ekonomilerinin kalbini oluşturan KOBİ’lerin ödemekle yükümlü olduğu temel vergiler neler? Güncel tutarlar ne kadar? Tüm cevaplar yazımızda!

KOBİ'lerin Ödemesi Gereken Temel Vergiler ve Güncel Oranları

Birçok farklı sektörlerde üretim yapan ve hizmet sunan KOBİ’ler, ekonominin temelini oluşturuyor. Bunun en önemli nedeni, yaptıkları üretim veya verdikleri hizmet gibi görünse de aslında ödedikleri vergiler bunun başlıca etkeni.

Sektörlerin büyümesi ve ülke ekonomisinin düzenli olarak gelişim göstermesi için KOBİ’ler bu vergileri düzenli bir şekilde ödemeli diyebiliriz. Siz de yeni kurulacak bir küçük ya da orta ölçekli işletmeyseniz veya “Yolun henüz başındayım!” diyorsanız ödemeniz gereken vergileri bilmeniz şart. Çünkü bu vergileri bildiğiniz takdirde, işlerinizi çok daha kolay takip edersiniz ve olası cezalardan kurtulmuş olursunuz.
O halde, KOBİ’lerin ödemesi gereken vergileri ve güncel vergi oranlarını sıralamaya başlayalım!

1. Gelir Vergisi

Türkiye Cumhuriyeti Gelir Vergisi Kanunu’na göre gerçek kişiler, elde ettikleri gelirlerin vergisini ödemek zorunda. Burada gelirin tanımı ise “gerçek kişinin 1 takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve gelirlerin tutarı” olarak yapılır.
Gelir Vergisi ödemesi yılda 2 taksit şeklinde gerçekleştirilir. İlk taksit, mart ayının son gününe; ikinci taksit ise temmuz ayının son gününe kadar ödenmelidir.
Gelir Vergisi kapsamına giren konular şunlardır:

- Ticari kazançlar
- Zirai (tarımsal) kazançlar
- Ücretler Gayrimenkul gelirleri
- Serbest meslek kazançları
- Menkul sermaye gelirleri

2020 yılı Gelir Vergisi Oranları’na aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz:

GELİR MİKTARIORAN
22.000 TL'ye kadar%15
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası için %20
120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 (ücret gelirlerinde 180.000 TL'nin
49.000 TL'si için 8.700 TL), fazlası için 
%27
600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 (ücret gelirlerinde 600.000 TL'nin
180.000 TL'si için 44.070 TL), fazlası için 
%35
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL'den fazlasının
600.000 TL'si için 191.070 TL), fazlası için 
%40


Gelir Vergisi’nden tasarruf etmek istiyorsanız hangi durumlarda vergi indirimi elde edebileceğinizi araştırabilirsiniz.

Örneğin Sodexo Restaurant Pass ile çalışanlarınızın yemek ihtiyacını en kolay şekilde çözüp %100 vergi avantajından da yararlanma şansınız var. İşletmeniz için belirlediğiniz günlük yemek bedeli tutarı ve çalışan sayınızı Avantaj Hesapla aracımıza girin, ne kadar tasarruf edeceğinizi öğrenin!

2. Kurumlar Vergisi

Kurumların elde ettiği kazançlar vergiye tabidir. Sermaye şirketleri, iktisadi kamu kuruluşları, kooperatifler, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler bu vergiden sorumlu olur. Kurumlar Vergisi’nden mükellef olanlar, vergiye tabi kazançlarının tamamı için beyanname verir. Ancak mükelleflerin birden çok iş yeri varsa (şube, imalathane, ajans vs.) muhasebeleri ve sermayeleri birbirlerinden ayrılmış olsa bile hepsi için ayrı beyanname verilmez.

Kurumlar Vergisi, nisan ayının son gününe kadar ödenmelidir. 2020 yılı güncel Kurumlar Vergisi oranı ise %22 olarak belirlenmiştir.

3. Katma Değer Vergisi

KDV olarak da bilinen Katma Değer Vergisi, ürün ya da hizmet teslimlerinde, ürün ve hizmeti teslim alanın teslim edene ödediği bir vergi türüdür. KDV için beyanname, izleyen ayın 26’sına kadar verilir ve bu tarihe kadar ödeme yapılması gerekir.

2020 yılı için güncel KDV oranlarına buradan ulaşabilirsiniz.

4. Özel Tüketim Vergisi

Kısaca ÖTV olarak geçen Özel Tüketim Vergisi, 2002 yılından itibaren kanunda yapılan düzenlemelerle hayatımıza girmişti. ÖTV, belli mal ve ürünlerin üzerinden oransal olarak alınan bir harcama vergisi olarak geçer. Lüks mallarla birlikte sigara, alkol ya da benzin gibi çevreye zararlı ürünlere uygulanır.

Özel Tüketim Vergisi ödeme dönemlerini takip ederken de listelerdeki malların ödeme tarihleri farklı olduğu için özellikle dikkatli olmalısınız. Özel Tüketim Vergisi ile ilgili güncel oranlara ve geçmiş tutarlara buradan göz atabilirsiniz.


5. Damga Vergisi

Damga Vergisi, en genel tanımıyla kişiler ile kişiler, kurumlar ile kişiler, kurumlar ile kurumlar arasında gerçekleşen resmi işlemleri belgeleyen kağıtlara denir. Damga Vergisi’nde taraflar vergiyi yarı yarıya bölüşerek öder. Ancak devlet ve KOBİ arasında yapılan sözleşmelerde Damga Vergisi’nden sadece KOBİ sorumlu olur.

Damga Vergisi beyannamesi, izleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir ve aynı tarihe kadar ödeme yapılması gerekir. Damga Vergisi’ne tabi kağıtlar ve vergi oranlarını buradan inceleyebilirsiniz.

6. Emlak Vergisi

Devletler için önemli bir gelir kaynağı olan Emlak Vergisi, ülkemizde bulunan tüm taşınmazlardan alınan bir vergi türüdür. KOBİ kategorisindeki işletmeler, Emlak Vergisi ödemelerini tek seferde ya da belli dönemler içinde taksit olacak şekilde ödeyebilirler. Emlak Vergisi ödemesinin ilk taksidi mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksidi ise kasım ayı içinde yapılır.

Daha ayrıntılı bilgi almak için Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri’ne göz atabilir, 2020 yılı Emlak Vergisi oranlarına ise aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.


MeskenlerArsalarArazilerDiğer Binalar
Büyükşehir belediyesi sınırları içinde olmayanBinde 1Binde 3Binde 1Binde 2
Büyükşehir belediyesi sınırları içinde Binde 2Binde 6Binde 2Binde 4


Bir KOBİ olarak ödemeniz gereken temel vergileri sizin için anlattık. Ödemeler konusunda herhangi bir gecikme yaşamamanız adına Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2020 yılı Vergi Takvimi’ne göz atarak vergi dönemlerini takip etmenizi öneririz.

İçeriklerimizi herkesten önce okumak için e-posta adresinizi bırakın!

Çalıştığınız firmadaki pozisyonunuz nedir?

İçeriklerimizi herkesten önce
okumak için e-posta adresinizi bırakın!

Icon

Çalıştığınız firmadaki pozisyonunuz nedir?