İşletmelere Özel

İşletmelere özel bilgilendirici makale ve yazılara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

iyi yaşa
Icon

Tüm İşletmeler İçin E-Dönüşüm Rehberi

Dünya gitgide dijitalleşiyor, dijitalleşmenin önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. E-dönüşüm de dijitalleşmenin bir parçası. O halde işletmeler açısından e-dönüşüm uygulamalarını keşfetmeye başlayalım!

Tüm işletmeler gibi KOBİ’ler de ayakta kalabilmek için yenilikleri takip etmek zorunda. Bulunduğumuz dijital çağda yenilik ve değişimler çok hızlı yaşansa bile bunları öğrenmek işletmeler için elzem. E-dönüşüm de bu dönemin hayatımıza kattığı yeniliklerden biri. Üstelik zaman ve maliyet açısından da oldukça önemli bir yenilik. Bu nedenle yazımızda “E-dönüşüm nedir?”, “İşletmelere faydaları neler?” gibi konuları inceleyeceğiz.

E-Dönüşüm Nedir?

E-dönüşüm, genel anlamıyla kişi ya da işletmelerin ihtiyaç duyduğu verinin ya da iş süreçlerinin dijital olarak işlenmesi anlamına gelir. E-dönüşüm süreciyle beraber zaman tasarrufu, hız ya da çeşitli kalemlerden tasarruf etmek işletmeler için olağan bir durum haline dönüşür. Bu nedenle KOBİ ile e-dönüşüm ilişkisi hızlandırılarak devletin de desteğiyle bu süreç için uygun adımlar atılıyor.

İşletmelerin Kullanabileceği E-Dönüşüm Uygulamaları

İşletmelere büyük kolaylık sunan e-dönüşüm uygulamaları hangileri ve faydaları neler, göz atmaya başlayalım.

E-Fatura: E-fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki özellikleri taşır. Şirketlerin mal ve hizmet alışverişi sonrasında kesmiş oldukları ya da onlara kesilen faturaların dijital ortama taşınmış halini ifade eder.

E-Defter: İşletmeler tarafından tutulması kanunen zorunlu olan yevmiye gibi önemli defterlerin elektronik ortamda kayıt altına alınması işlemidir.

E-Arşiv Fatura: E-fatura sistemine dahil olmayan kullanıcılar için e-fatura kesilmesini mümkün kılan e-dönüşüm uygulamasıdır.

E-İrsaliye: İrsaliye belgesinin kağıt olarak değil de yine dijital ortamda düzenlenmiş halidir. E-irsaliye, elektronik ortamda tutulur ve saklanır. Kağıt belge gibi hukuki ve ticari bir değere sahiptir. İçinde ürün miktarı, cinsi gibi önemli bilgiler bulunur. Saydığımız e-dönüşüm uygulamalarına geçiş, devlet tarafından da teşvik ediliyor. Bu nedenle işletmelere çeşitli zorunluluklar getirildi. İşletmelerin e-dönüşüm uygulamalarına geçişiyle ilgili ayrıntılı bilgiye Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği üzerinden ulaşabilirsiniz.

E-Dönüşümün İşletmelere Faydaları Nelerdir?

Dijital ortamda işlev gören e-dönüşüm uygulamalarının anlamlarını açıkladık. Peki, bu uygulamaların işletmelere somut faydaları neler?

Kağıda basılan fatura ya da belge gibi unsurlar ortadan kalktığı için kağıt masrafı büyük oranda azalır. Bu durum bir yandan aynı zamanda binlerce ağacın kesilmesini önler.

Elektronik belgelerin alıcıya ulaşması çok daha hızlı ve kolay olduğu için sevkiyat aşamasında oluşan maliyetlerden tasarruf edilir.

İletilen belgelerde yanlış bilgi olması durumunda, dijital ortamda kayıt altına alınan belgeye kolayca ulaşılıp hızlıca düzeltme yapılabilir.

Belli başlı iş süreçlerini kolaylaştırdığı için çalışanlar zamandan tasarruf edebilir. Böylece çalışanlar, işletmenin daha önemli konularına eğilme şansı yakalayabilir.

Kısacası e-dönüşüm hızın en değerli kavramlardan biri olduğu çağımızda işletmeler için bir lüks değil, gereklilik. Bu doğrultuda işletmenizin farklı ihtiyaçları için de dijitalleşmeyi gündeme alabilirsiniz. Örneğin çalışanlarınızın günlük yemek ihtiyacını Sodexo Restaurant Pass yemek kartı ile

karşılayabilirsiniz. Çünkü Sodexo Restaurant Pass ile çalışanlarınıza sadece istedikleri yemeği yeme imkanı sunmakla kalmaz, yemek giderlerini online olarak tek bir fatura halinde giderleştirebilirsiniz!

İçeriklerimizi herkesten önce okumak için e-posta adresinizi bırakın!

Çalıştığınız firmadaki pozisyonunuz nedir?

İçeriklerimizi herkesten önce
okumak için e-posta adresinizi bırakın!

Icon

Çalıştığınız firmadaki pozisyonunuz nedir?