Kişisel Gelişim

Yoğun iş hayatında bireylerin sağlıklı yaşamalarına ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan ipuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

iyi yaşa
Icon

Yaşama Umut Katmak

Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yaşam Koçu Mehmet Özel’in “Yaşama Umut Katmak” yazısı

iyi yaşa
iyi yaşa

Yaşama Umut Katmak...

Mehmet Yıldırım Özel, Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yaşam Koçu

Umut veya ümit, bir kimsenin kişisel yaşamındaki olay ve durumlarla ilgili olumlu sonuçlar çıkabileceği ihtimaline dair duygusal inancı olarak tanımlanabilir. Türk Dil Kurumu ise umut sözcüğünü "ummaktan doğan güven duygusu, ümit" veya "bu duyguyu veren kimse veya şey" olarak tanımlamakta.


Yani, umut hem bir doğum; hem de güçlü bir güven barındırıyor. Atacağımız yeni adımlar öncesi “korku yerine daha çok heyecan duymamızı” sağlıyor. Belirsizlik veya sorunlarla karşı karşıya kaldığımız zamanlarda, ne kadar çok umutluysak o kadar çok çabadan, cesaretten ve anlamdan bahsedebiliyoruz.


Umut dediğimiz şey, küçük veya büyük sevinçlerin içimizdeki varlığı. Kendimizle birlikte her yere taşıdığımız sevinçlerimizin toplamı.
Yaşarken, bazen şöyle bir durup bakarız. Beklemekle sanki bir şeylerin olması bekleniyormuş gibi, öyle durup bekleriz. Yaşamayı biraz olsun kolaylaştırmak, kendimize vereceğimiz en güzel hediyedir, çoğunlukla es geçeriz.
Umutluysak mutlu oluyoruz, mutlu olunca da yaşam enerjimizi çoğaltıyoruz. Bu adımları attıkça, aslında kendimize ve yaşama dair iyi haberleri çoğalttıkça, daha güzel hayaller kurabiliyoruz. Özünde “ben yapabilirim” diye inandıkça, daha anlamlı bir şekilde potansiyelimizin hakkını verebiliyoruz.


Umutlu olmak, bize “yeterli ve değerli olduğumuzu” hissetmenin en güzel pencerelerini açıyor. Kararsızlıktan ve araflardan daha rahat uzaklaşmamızı sağlıyor. Umutlu olduğumuz kadar, dünyanın kurallarına ve zorluklarına karşı koyacak gücü de kendimizde daha rahat buluyoruz.

Viktor Frankl, 1942 yılında ailesiyle birlikte önce Prag yakınlarındaki bir toplama kampına, oradan da üç yıl boyunca kaldığı Auschwitz toplama kampına gönderilir. Bu kamptan sağ kurtulmayı başaran çok az sayıdaki insandan birisi olan Frankl, kamp döneminde ve sonrasında “Logoterapi” adını verdiği yeni bir psikoterapi yaklaşımı geliştirir.


Bu yaklaşım, anlam iradesinin, yani yaşamda bir anlam ve bir umut bulma çabasının insan yaşamındaki en temel itici güç olduğu inancına dayanır. Frankl'a göre günümüzde psikiyatrik sorunlar, yaşamda bir anlam bulamamaktan ve bunun yarattığı umutsuzluktan kaynaklanır.

Logoterapinin, umutsuz bir durumla karşılaştığımız, değiştirilemeyecek bir kaderle yüz yüze geldiğimiz zaman bile yaşamda bir anlam bulabileceğimizi vurguladığını söyleyebiliriz.


Frankl'a göre böyle durumlarda önemli olan şey, kişisel trajediyi bir zafere dönüştürmektir. Yaşam, kelimenin tam anlamıyla son ana kadar, kişinin son nefesine kadar anlamlı kalır. Anlam arayışı dediğimiz şey, insan olmanın ayırt edici bir özelliğidir. Eğer yaşamda gerçekten bir anlam varsa, acıda da bir anlam olmalıdır. Acı da yaşamın kader ve ölüm kadar silinmez bir parçasıdır. Acı ve ölüm olmaksızın insan yaşamı tamamlanmış olmaz. Diğer yandan bir başka insanı kişiliğinin en derindeki çekirdeğinden kavramanın en önemli iki yolu umut ve sevgidir.
Ortada mutlu olmayı gerektiren hiçbir şey yokken bile, mutlu olmaya inanıyorsak, işte orada az veya çok umut vardır. Farkındalığımızla doğru orantılı bir şekilde azalır veya çoğalır. Çoğalttığımız her bir an, kısırdöngülerinin yerini daha anlamlı şeyler alır.


Mahatma Mohandas Gandhi’nin söylediği gibi:

“Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür…

Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür…

Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür…

Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür…

Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür…

Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür…

Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür…”


Bu dünyada her şeye rağmen, çok güzel şeyleri umut edenler var. Onlar bilirler ki, her umut ettiklerinde, ileriye doğru adım atabildiklerinde korkuları eksilecek, kendileri ve çevreleri için yaşamları güzelleşecektir.
Umutlarınıza dikkat edin, umut dolu bir yaşama dönüşür.
Daha çok umut etmeye, yaşamlarımızı daha bir güzelleştirmeye var mısınız?..


İçeriklerimizi herkesten önce okumak için e-posta adresinizi bırakın!

Çalıştığınız firmadaki pozisyonunuz nedir?

İçeriklerimizi herkesten önce
okumak için e-posta adresinizi bırakın!

Icon

Çalıştığınız firmadaki pozisyonunuz nedir?