Icon

Değerlerimiz

Hizmet Ruhu

Müşteri ve tüketicilerimizi yaptığımız her işin merkezinde konumlandırırız.Müşteri ve tüketicilerimize her gün daha iyi hizmet sunabilmek için kolay ulaşılabilir oluruz, taleplerine hızlı çözümler sunar, beklentilerini önceden tahmin eder ve onlara hizmet etmekten gurur duyarız.Global bir şirket olmakla beraber yerel odağımızı her zaman koruruz; sahadaki yöneticilerimiz müşterilerine yakın, gerçek birer girişimci ve karar vermekte yetkililerdir.

Takım Ruhu

Takım ruhu tüm operasyonlarımız, iş birimlerimiz, idari ofislerimiz ve yönetim ekiplerimiz için çok önemlidir.Her bir çalışanımızın becerisi bir diğer takım üyesinin bilgisiyle birleşerek Sodexo’nun başarısını oluşturur.Takım çalışması; dinlemeye, şeffaflığa, birbirine saygı göstermeye, çeşitliliğe, önemli kararların uygulanmasında dayanışmaya, kurallara saygı göstermeye ve özellikle zor zamanlarda karşılıklı desteğe bağlıdır.

Gelişim Ruhu

Kurum olarak isteğimiz ve inancımız, her bir çalışanın her zaman kendini geliştirmesidir.Çalışanlar performanslarının değerlendirilmesine; gelişim için kendi performanslarının takım arkadaşlarıyla ve rakiplerle karşılaştırılmasına açıklardır.Çalışanlar, başarı ve başarısızlıklarını fark etmelerinin sürekli gelişimin temeli olduğuna inanır ve kendi öz değerlendirmelerini yaparlar.Hırs ve alçak gönüllülük arasında denge kurarlar.Pozitif bakış açısına sahip olarak, her problemin bir yenilik ya da gelişim ile çözümleneceği inancına sahiplerdir.

Etik Prensiplerimiz

Sadakat

Sodexo, temeli dürüstlük ve açık iletişime dayalı olan sadakati, müşterileri, tüketicileri ve iş ortaklarıyla paylaşır. Sadakat, organizasyonumuzdaki operasyonların temel unsurlarından biridir.

İnsana Saygı ve Fırsat Eşitliği

Sodexo, çalışanlarının ırkına, inancına, politik görüşlerine, kişisel düşüncelerine, cinsiyetine, yaşam tercihlerine veya yaşlarına bakmaksızın onlara eşit fırsatlar sunar. İnsana saygı ve fırsat eşitliği, Sodexo’nun sunduğu tüm hizmetlerin merkezinde yer alır.

Şeffaflık

Sodexo için şeffaflık, kültürün önemli bir parçasıdır. Tüm iş ortaklarımıza, şirketimiz ve işimiz hakkında doğru ve net bilgiye ulaşma imkanını sağlarız. Tüketicilerimize en iyi kalitede ürün ve hizmetler sunar ve onlar için artı değer yaratmanın yollarını ararız. Tedarikçilerimizle adil şartlarda, etik, net ve anlaşılır sözleşmeler yaparız.

İş Dürüstlüğü

Sodexo etik dışı, yasalara aykırı ya da adil olmayan hiçbir işe tolerans göstermez. Tüm paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza etik prensiplerimizi açıkça aktarırız. Onlardan da etik prensiplere uygun olmayacak durumları bizimle paylaşmalarını bekleriz. Sodexo Grubu Üst Yönetimi tarafından Kasım 2006’da yayımlanan “İş Bütünlüğü Prensipleri”, Sodexo’nun iş ahlakıyla ilgili inanç ve uygulamalarını içermektedir. Bu prensipler tüm Sodexo çalışanları tarafından anlaşılır ve benimsenir.