Firma Sizden Hediye Bizden

Tanıdığınız firmaları müşterisi olmaları için Sodexo’ya önerin, hediye Gift Pass ya da akaryakıt kazanın!

KAZANCINI HESAPLA

Sodexo'ya Firma Önerin, Kazanın!

Tanıdığınız firmaları, Sodexo Restautant Pass ya da Fuel Pass müşterisi olmaları için önerin, hediye Gift Pass ya da akaryakıt kazanın!
Restaurant Pass Müşterisi olması için önereceğiniz ve onaylanan maksimum 7 çalışanı olan her müşteri için 70 TL değerinde Sodexo Gift pass hediye çeki kazanırsınız. Daha fazla çalışana sahip müşteri önerin, 1.000TL’ye kadar Sodexo Gift Pass hediye çeki kazanm fırsatı yakalayın. Fuel Pass Opet Müşterisi olması için önereceğiniz firmalar içinse 50 ila 500 TL arasında hediye akaryakıt kazanmak elinizde. Siz de önerin, siz de kazanın!

Restaurant Pass Yemek Kart ve Çekleri İçin Müşteri Önerin

Fuel Pass Opet Akaryakıt Harcama Yönetimi İçin Müşteri Önerin

Restaurant Pass Müşteri Öner Kampanya Koşulları

 • Kampanya katılımcıları kendi bilgilerini ve önerdikleri firma ile ilgili istenen bilgileri eksiksiz doldurmalıdırlar.
 • Önerilen firma ile sözleşme imzalandığı, sipariş alındığı ve siparişin tahsilatı gerçekleştiği takdirde hediye çeki kazanımı gerçekleşir.
 • Minimum hediye çeki kazanım tutarı 70TL dir.
 • 1-7 kişili firma önerileri ile 70 TL kazanılmaktadır. 7 kişinin üstündeki her firma için kişi başı 10TL daha kazanılacaktır.
  Örnek:
  5 Kişi – 70 TL
  7 Kişi – 70TL
  10 Kişi – 100 TL
 • Önerilen firmaların çalışan sayıları verdikleri siparişlere göre hesaplanacaktır. Bu kapsamda her 380TL lik sipariş 1 çalışana tekabül edecektir.
  Örnek:
  Sipariş 4.180 TL 4.180 TL/380= 11 kişi- 110 TL
 • Kampanya katılımcıları, Sodexo Restaurant Pass yemek kartı veya çeki kullanabilecek firmaları Sodexo'ya önerirler. Katılımcılar, Sodexo'nun önerilen firmalar ile anlaşması halinde Sodexo Gift Pass hediye çekleri kazanırlar.
 • Önerilen firmanın mevcutta Sodexo müşterisi olmaması gerekmektedir.
 • Kampanya kapsamında müşteri önerisinde bulunan katılımcıların Gift Pass hediye çeki hak kazanımı için önerilen firma ile Sodexo arasında hizmet sözleşmesi imzalanmış olup, firma tarafından Sodexo'ya sipariş verilmesi ve siparişe ilişkin ödemenin tamamlanmış olması gerekmektedir
 • "Sodexo Müşteri Öner" kampanyası katılımcıları, önerilen firmanın Sodexo'ya verdiği ilk siparişine istinaden hesaplanacak çalışan sayısına göre hediye çeki kazanacaklardır.
 • Sodexo Müşteri Öner" kampanyası dahilinde katılımcıların kazanabileceği maksimum Gift Pass hediye çeki tutarı 1.000 Türk Lirasıdır. 100 kişi ve üzeri çalışanlı firma önerilerinde 1.000 Türk Lirası değerinde Gift Pass hediye çeki kazanılmaktadır.
 • Kampanya katılımcıları, önerdikleri her firma için ayrı ayrı değerlendirilirler, Sodexo'nun anlaştığı her firma için farklı hediye çeki kazanma şansı elde ederler.
 • Katılımcılar günde maksimum 10 firma önerisinde bulunabilirler.
 • Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte 22 Mayıs 2018 tarih ve 30428 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliğinin 12A 1/a maddesi uyarınca; ‘’Yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar, sözleşme yaptıkları özel ve kamu sektöründeki işverenlere, kendileri veya başka bir teşekkül üzerinden, doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir iskonto uygulayamaz ve farklı adlar altında menfaat sağlayamaz. İşverenler de bu kuruluşlardan iskonto ya da başka bir menfaat talep edemez.’’ Bu kapsamda, herhangi bir gerçek kişinin "Müşteri Öner" kampanyası ile doğrudan veya dolaylı olarak kendine menfaat sağlaması halinde kampanya hükümleri geçerli olmayacaktır.
Daha fazla gösterGizle

Fuel Pass Opet Müşteri Öner Kampanya Koşulları

 • "Fuel Pass Opet Müşteri Öner" kampanyasına herkes katılabilir.
 • Kampanya katılımcıları, Fuel Pass Opet akaryakıt harcama yönetimi hizmeti kullanabilecek firmaları Sodexo'ya önerirler.
 • Önerilen firmanın mevcutta Sodexo Fuel Pass Opet müşterisi olmaması gerekmektedir.
 • Önerilen firmada, katılımcı tarafından Sodexo'ya bilgileri iletilen kişinin yetkili ve karar verici olması gerekmektedir.
 • Önerilen, sadece Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.'nin resmi internet sitesi olan www.sodexoavantaj.com aracılığı ile yapıldığı takdirde değerlendirilecektir.
 • Kampanya kapsamında müşteri önerisinde bulunan katılımcıların hediye akaryakıt kazanımı için önerilen firma ile Sodexo arasında Fuel Pass Opet hizmet sözleşmesi imzalanmış olup, firma araçlarının harcama yapması gerekmektedir. Firma araçları ilk harcamalarını yapınca öneren firma akaryakıt hediyesi kazanabilecektir.
 • "Fuel Pass Opet Müşteri Öner Kampanyası" kapsamında, önerilen firmanın hediye akaryakıt kazanması için firma ile Sodexo arasında Fuel Pass Opet hizmet sözleşmesi imzalanmış olup, araçlarının sözleşme tarihinden itibaren 3 ay üst üste harcama yapması gerekmektedir.
 • Kampanya dahilinde kazanılacak hediye akaryakıt tutarları şu şekildedir:
  Hediye Akaryakıt Tutarları:
  1-5 Araç için: 75 TL
  6-9 Araç için: 125 TL
  10-19 Araç için: 150 TL
  20-25 Araç için: 200 TL
  25-49 Araç İçin: 250 TL
  50+ Araç için: 500 TL
 • "Fuel Pass Opet Müşteri Öner Kampanyası" dahilinde katılımcıların kazanabileceği maksimum hediye akaryakıt tutarı 500 Türk Lirasıdır. 3 ay üst üste harcama yapan araç sayısı 50 ve üzeri olan firma önerilerinde maksimum 500 Türk Lirası değerinde Akaryakıt Hediye Kart kazanılmaktadır.
 • Kampanya katılımcıları, önerdikleri her firma için ayrı ayrı değerlendirilirler, Sodexo'nun Fuel Pass Opet Hizmet Sözleşmesi imzaladığı her firma için farklı hediye akaryakıt kazanma şansı elde ederler.
 • Katılımcılar günde maksimum 10 firma önerisinde bulunabilirler.
 • Kampanya katılımcısı önerilen firmanın yetkili kişilerinden biri olduğu takdirde, yalnızca bir hediye kazanım hakkı doğar. Bu hediye üç aylık harcama sonrasında firmanın kazandığı hediyedir.
 • Kampanya kapsamında kazanılan hediye Akaryakıt Kartı sadece Sodexo üye iş yeri olan Opet istasyonlarında kullanılabilir.
Daha fazla gösterGizle

Kazancınızı Hesaplayın!

Yalnızca, Bordrolu çalışanlarına yemek kartı / çeki verecek ya da şirket araçları için harcama yönetimi hizmeti alacak firmaları önererek hediye çeki kazanabilirsiniz.

 • Şirketteki çalışan sayısı

Gift Pass Kazanacak
 • Araç sayısı
 • Akaryakıt Kazanacak