PLUXEE ÇALIŞAN DENEYİMİ DANIŞMANLIK VE PAZARLAMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çerez Aydınlatma Metni

1. Amaç


Çerezler, pikseller, gifler gibi takip teknolojileri (“Çerezler”) web siteleri ya da mobil uygulamalar gibi çevrimiçi uygulamaları kullanımınız esnasında tablet, telefon ya da bilgisayarlarınız gibi cihazlarınıza yerleştirilen küçük dosyalardır. Çerezler sayesinde web sitelerimiz ve uygulamalarımıza ait sunucular size ait cihazları tanıyarak örneğin dil tercihlerinizi, kaydedilmiş kullanıcı adı ve şifrelerinizi veya alışveriş sepetinizde yer alan ürünlerin hatırlanmasını, site üzerindeki trafiğin yönetilmesini sağlar. Çerezler ayrıca web sitemizi ya da uygulamamızın ziyaretçi sayısını ve kitlesini analiz ederek yazılımlarımızı sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için geliştirebilmemize ve tercih etmeniz halinde, internet kullanımınız esnasında görüntülediğiniz reklamları kişiselleştirmemize yardımcı olur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, www.sodexoavantaj.com/ / Sodexo mobil uygulaması (“Platform”) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2.Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi


Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.  Platform üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, Platform’u görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir.  Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.

Performans ve Analitik Çerezleri

Performans çerezleri, Platform’u görüntüleyen kişi sayısı ile Platform trafiğini takip ve analiz etmemizi sağlar. Bu çerezler sayesinde Platform üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve Platform’un trafiğini optimize edebiliriz.

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına dayanmaktayız.

İşlevsellik Çerezleri

İşlevsellik çerezleri, Platform üzerindeki belirli işlevlerin sağlanması ve bunlara dair tercihlerinizin hatırlanması için gerekli olan çerezlerdir. Platform üzerinde dil tercihinizi hatırlamak ya da çerez kullanımına yönelik ayarlarınızı kaydetmek için işlevsellik çerezleri kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına dayanmaktayız.

Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri

Kişiselleştirilmiş reklam çerezleri, sizlere Platform’da veya Platform haricindeki mecralarda görüntüleme geçmişinize ve ziyaretçi profilinize uygun olarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız.

Aşağıda Platform’da kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Platform’da hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz Platform tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz Platform haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.


3.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve diğer teknik hizmet sağlayıcılara, meşru menfaatlerimiz kapsamında iş birliği içerisinde olduğumuz, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.    

Platform üzerinde kullanılan bazı çerezler Şirket haricindeki üçüncü parti servis sağlayıcılar tarafından sağlanmaktadır. Açık rızanızı vermeniz halinde Kimlik ve iletişim verileriniz, işyeri bilginiz ve çerez üzerinden elde edilen işlem bilgilerinizin [●] amacıyla yurt dışında mukim Google Inc, Facebook Inc ile Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

4.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi


Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar’ ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çerezler ve sair takip teknolojileri vasıtasıyla toplanmaktadır.

5.İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’imize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 
Çerez Adı Sağlayıcı Kullanım Amacı Kullanım Süresi Kategori
www.sodexoavantaj.com / VLCV1OK www.sodexoavantaj.com Cihazınız üzerinden gerçekleştirilen oturumun tanınması için kullanılır 1 Yıl Zorunlu Çerezler
www.sodexoavantaj.com / _tgtim www.sodexoavantaj.com Cihazınız üzerinden gerçekleştirilen oturumun tanınması için kullanılır 1 Yıl Zorunlu Çerezler
sodexoavantaj.com / _fbp sodexoavantaj.com Cihazınız üzerinden gerçekleştirilen oturumun tanınması için kullanılır 1 Yıl Zorunlu Çerezler
www.sodexoavantaj.com / _tgrsid www.sodexoavantaj.com     Cihazınız üzerinden gerçekleştirilen oturumun tanınması için kullanılır 1 Yıl Zorunlu Çerezler
www.sodexoavantaj.com / __atuvc www.sodexoavantaj.com Cihazınız üzerinden gerçekleştirilen oturumun tanınması için kullanılır 1 Yıl Zorunlu Çerezler
sodexoavantaj.com / _gid sodexoavantaj.com Cihazınız üzerinden gerçekleştirilen oturumun tanınması için kullanılır 1 Yıl Zorunlu Çerezler
sodexoavantaj.com / _ga sodexoavantaj.com Cihazınız üzerinden gerçekleştirilen oturumun tanınması için kullanılır 1 Yıl Zorunlu Çerezler
sodexoavantaj.com / _gcl_au sodexoavantaj.com Cihazınız üzerinden gerçekleştirilen oturumun tanınması için kullanılır 1 Yıl Zorunlu Çerezler
www.sodexoavantaj.com / _tglksd www.sodexoavantaj.com Cihazınız üzerinden gerçekleştirilen oturumun tanınması için kullanılır 1 Yıl Zorunlu Çerezler
www.sodexoavantaj.com / __atuvs www.sodexoavantaj.com Cihazınız üzerinden gerçekleştirilen oturumun tanınması için kullanılır 1 Yıl Zorunlu Çerezler
www.sodexoavantaj.com / _tgsc www.sodexoavantaj.com Cihazınız üzerinden gerçekleştirilen oturumun tanınması için kullanılır 1 Yıl Zorunlu Çerezler
sodexoavantaj.com / _dc_gtm_UA-40406547-3 sodexoavantaj.com Cihazınız üzerinden gerçekleştirilen oturumun tanınması için kullanılır 1 Yıl Zorunlu Çerezler
prfct.co / pa_yahoo_ts prfct.co Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
wps.relateddigital.com / BlueStripe.PVN wps.relateddigital.com Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
prfct.co / pa_google_ts prfct.co Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
addthis.com / ouid addthis.com Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
addthis.com / na_id addthis.com Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
rt.visilabs.net / NSC_JOw0iialdxdcoqkeuyptlbd33n35yd4 rt.visilabs.net Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
addthis.com / mus addthis.com Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
www.sodexoavantaj.com / ASP.NET_SessionId www.sodexoavantaj.com Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
prfct.co / pa_rubicon_ts prfct.co Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
addthis.com / uid addthis.com Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
openx.net / i openx.net Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
rubiconproject.com / audit rubiconproject.com Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
vsh.visilabs.net / NSC_JOykcr3wcwx5mehckrkl2ecydgushc2 vsh.visilabs.net Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
www.sodexoavantaj.com / OfferMiner_ID www.sodexoavantaj.com Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
lgr.visilabs.net / NSC_JOgphshebwackrjeugke4mefhkq3pd1 lgr.visilabs.net Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
linkedin.com / UserMatchHistory linkedin.com Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
addthis.com / di2 addthis.com Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
addthis.com / loc addthis.com Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
www.sodexoavantaj.com / tg www.sodexoavantaj.com Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
www.sodexoavantaj.com / _tgpc www.sodexoavantaj.com     Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
www.sodexoavantaj.com / _tgsource www.sodexoavantaj.com Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
addthis.com / vc addthis.com Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
visilabs.net / OM.3rd visilabs.net Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
www.sodexoavantaj.com / VL_CM_0 www.sodexoavantaj.com Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
linkedin.com / AnalyticsSyncHistory linkedin.com Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
addthis.com / uvc addthis.com Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
linkedin.com / li_sugr linkedin.com Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
s.visilabs.net / NSC_JOex0iiwcwd2dyncn13arse4klqesb3 s.visilabs.net Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
twitter.com / personalization_id twitter.com Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
addthis.com / um addthis.com Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
prfct.co / pa_twitter_ts prfct.co Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
prfct.co / pa_openx_ts prfct.co Web site kullanım tercihlerinize yönelik ayarlarınızın hatırlanmasını sağlar 90 Gün İşlevsellik Çerezleri
yahoo.com / A3 yahoo.com Web sitesi kullanım tercihlerinize göre yeniden pazarlama, dijital reklam olarak hedeflenmenizi sağlayan çerezlerdir. 90 Gün Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri
yahoo.com / B yahoo.com Web sitesi kullanım tercihlerinize göre yeniden pazarlama, dijital reklam olarak hedeflenmenizi sağlayan çerezlerdir. 90 gün Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri
rubiconproject.com / khaos rubiconproject.com Web sitesi kullanım tercihlerinize göre yeniden pazarlama, dijital reklam olarak hedeflenmenizi sağlayan çerezlerdir. 90 gün Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri
ads.linkedin.com / lang ads.linkedin.com Web sitesi kullanım tercihlerinize göre yeniden pazarlama, dijital reklam olarak hedeflenmenizi sağlayan çerezlerdir 90 gün Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri
doubleclick.net / IDE doubleclick.net Web sitesi kullanım tercihlerinize göre yeniden pazarlama, dijital reklam olarak hedeflenmenizi sağlayan çerezlerdir. 90 gün Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri
bluekai.com / bkdc     bluekai.com Web sitesi kullanım tercihlerinize göre yeniden pazarlama, dijital reklam olarak hedeflenmenizi sağlayan çerezlerdir. 90 gün Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri
adsymptotic.com / __cfduid adsymptotic.com Web sitesi kullanım tercihlerinize göre yeniden pazarlama, dijital reklam olarak hedeflenmenizi sağlayan çerezlerdir. 90 gün Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri
facebook.com / fr facebook.com Web sitesi kullanım tercihlerinize göre yeniden pazarlama, dijital reklam olarak hedeflenmenizi sağlayan çerezlerdir. 90 gün Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri
linkedin.com / bcookie linkedin.com Web sitesi kullanım tercihlerinize göre yeniden pazarlama, dijital reklam olarak hedeflenmenizi sağlayan çerezlerdir. 90 gün     Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri
bluekai.com / bkpa bluekai.com Web sitesi kullanım tercihlerinize göre yeniden pazarlama, dijital reklam olarak hedeflenmenizi sağlayan çerezlerdir. 90 gün Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri
linkedin.com / lidc     linkedin.com Web sitesi kullanım tercihlerinize göre yeniden pazarlama, dijital reklam olarak hedeflenmenizi sağlayan çerezlerdir. 90 gün Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri
www.linkedin.com / bscookie www.linkedin.com Web sitesi kullanım tercihlerinize göre yeniden pazarlama, dijital reklam olarak hedeflenmenizi sağlayan çerezlerdir. 90 gün Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri
bluekai.com / bku bluekai.com Web sitesi kullanım tercihlerinize göre yeniden pazarlama, dijital reklam olarak hedeflenmenizi sağlayan çerezlerdir. 90 gün Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri
atdmt.com / ATN atdmt.com Web sitesi kullanım alışkanlıklarınıza göre web sitesinin performansını analiz eden çerezlerdir. 30 gün Performans Çerezleri
trafficguard.ai / geid trafficguard.ai Web sitesi kullanım alışkanlıklarınıza göre web sitesinin performansını analiz eden çerezlerdir. 30 gün Performans Çerezleri
prfct.co / pa_uid prfct.co Web sitesi kullanım alışkanlıklarınıza göre web sitesinin performansını analiz eden çerezlerdir. 30 gün Performans Çerezleri
trafficguard.ai / geid-legacy trafficguard.ai Web sitesi kullanım alışkanlıklarınıza göre web sitesinin performansını analiz eden çerezlerdir. 30 gün Performans Çerezleri