vergi

Basit Usulde Vergilendirme Nedir? Şartları Nelerdir?

6 06 2024

Neredeyse her işletmenin sorumlu olduğu vergiler bulunur. Bu doğrultuda işletmelerin doğru finans yönetimi için vergi sınıflarını tanımalı ve ödemeleri gereken tutarı bilmeleri gerekir.

Basit usul vergilendirme ise genellikle ticaret, hizmet ve zanaat ile uğraşan işletmelerin tabii olduğu bir vergi sınıfıdır. Bu vergi sınıfını detaylı bir şekilde öğrenmek isteyen herkes için tüm bilgiler yazımızda. Pluxee, iş yaşamının motivasyon kaynağı olmak için daima burada.

Basit Usulde Vergilendirme Nedir?

Basit usulde vergilendirme, gerekli şartları karşılayan işletmelerin vergi yükümlülüklerini daha kolay ve düşük maliyetle yerine getirebilmeleri için sunulan bir uygulamadır. 1998 yılında “Götürü Usulde Vergilendirme Yöntemi” sisteminin yerine geçen bu uygulamada ödenecek tutar elde edilen kazançla belirlenir. Basit usulde vergilendirme sisteminde işletmelerin belirli bir dönemde elde ettiği kazanç, giderleri ve ticaretini yaptığı malların birim fiyatı baz alınarak bir hesaplama gerçekleştirilir.Gelir Vergisi Kanunu’nu 46. maddesine göre basit usulde vergilendirme uygulaması kapsamında işletmeler faaliyetlerine ilişkin tüm belgeleri ayrı ayrı dosyalarda saklamak zorundadır. Bu belgeler mükelleflerin bağlı olduğu meslek odalarında saklanır. Sonrasında saklanan belgeler Maliye Bakanlığı tarafından denetlenir.

Basit Usulde Vergilendirme Sisteminin Sağladığı Kolaylıklar

Basit usulde vergilendirme sistemine tabi olan işletmeler birtakım avantajlara sahip olur. Bu vergi grubundaki işletmeler için öne çıkan avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

● Basit usul vergilendirme mükelleflerinin ticari kazançları gelir vergisinden muaftır.

● Basit usul vergilendirme grubunda yer alan mükellefler kazançları için yıllık beyanname vermekle hükümlü değildir.

● Basit usul vergilendirme mükelleflerinin defter tutma zorunluluğu yoktur. İş faaliyetlerine dair kayıtlar meslek odası veya meslek mensupları aracılığıyla Defter-Beyan Sistemi üzerinde tutulur.

● Kira ve diğer giderler için beyanname verme zorunluluğu basit usulde vergilendirme mükellefleri için bulunmamaktadır.

● Basit usulde vergilendirme grubunda yer alan işletmelerin teslim ve hizmetleri KDV’den istisnadır.

Pluxee ile Sen de Vergi Ayrıcalıklarını Yakala!

Hem çalışan dostu hem de işletme dostu Pluxee hizmetleri vergi avantajları konusunda da yanında. İşletmeler için sunulan vergi avantajlarını yakalaman için çalışanların motivasyon kaynağı olan hizmetlerimizi tercih edebilirsin. Gelir vergisi, damga vergisi ve KDV indirimlerinden yararlanarak çalışanlarına eşsiz haklar tanımlamak için Pluxee Yemek gibi hizmetlerimiz doğru adres.

Basit Usulde Vergilendirmeye Tabi Olmanın Şartları

Basit usulde vergilendirme sisteminin sunduğu muafiyetlerden faydalanmak için gereken şartların karşılanması gerekmektedir. Bu sisteme tabi olmak için genel şartlar ve özel şartlar bulunur. Gelir Vergisi Kanunu’nun 47. ve 48. maddelerinde yer alan genel ve özel şartları şu şekilde özetleyebiliriz:

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

● Kendi işinde çalışmak veya bulunmak.

● İşyerinde çırak, işçi veya yardımcı gibi çalışanlar bulundurmak.

● İşyerinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamının; büyükşehir belediye sınırları içerisinde 55.000 TL’yi aşmaması, diğer yerlerde 34.000 TL’yi aşmaması. (2024 takvim yılı için geçerli.)

● İş faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisi grubunda yer almamak.

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

● 2024 yılı için yıllık alım tutarının 690.000 TL’yi aşmaması.

● 2024 yılı için yıllık satış tutarının 1.100.000 TL’yi aşmaması.

● Ticaret dışında kalan sektörlerdeki işletmelerin iş hasılatının 2024 yılı için 340.000 TL’yi aşmaması.

● Ticaret ve diğer iş kollarından bir sektörle faaliyet gösteren işletmelerin 2024 yılı için 690.000 TL hasılatı aşmaması.

Bunlara ek olarak akaryakıt, şeker veya şans oyunu gibi emsallerine nazaran daha düşük karlılık tespit edilen faaliyetlerde alım satım sınırları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Diğer faaliyetlerde belirlenen özel şartlar Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan öğrenilebilir.

Basit Usulde Vergilendirmeden Kimler Yararlanamaz?

Bu zamana kadar bahsettiklerimizden özetleyecek olursak basit usulde vergilendirme kapsamına girebilmek için işletme kazançlarının ve giderlerinin belirli limitler dahilinde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bazı mükellefler yukarıda belirttiğimiz şartları taşısalar dahi hiçbir şekilde bu veri grubuna girememektedir. Basit usulden yararlanamayacak olan gelir gruplarını şu şekilde sıralamak mümkün:

● Kollektif şirket ortakları ve komandit şirketlerin komandite ortakları.

● Ödünç para verme faaliyetleriyle uğraşanlar.

● Altın ve pırlanta gibi sarraf ürünlerinin alım satımı ile uğraşanlar.

● Sigorta işletmeleri.

● İlan ve reklamcılık faaliyetiyle uğraşanlar.

● Gayrimenkul alım satımı ile uğraşanlar.

● Aracılık işi yapanlar.

● Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, tuğla, kum ve çakıl istihsal yerleri işletenler.

● Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde bulunanlar. Ayrıca çekici ve benzerlerinin sahipleri veya işletmecileri.