catisma

İş Hayatında Çatışma Yöntemleri ve Fikir Ayrılıkları ile Başa Çıkmanın Yolları

16 09 2021

Çatışma, insan faktörünün bulunduğu her yerde karşınıza çıkabilir.

Bu sebeple iş hayatında da sıklıkla çatışma yaşanması, kaçınılmaz ve doğal bir durumdur. Farklı görüşlerin ortaya atılması, sürecin doğru yönetilmesi durumunda iş yerleri için son derece faydalıdır. Sadece birkaç noktaya dikkat ederek çatışmaları işletmenizin avantajına çevirebilirsiniz. Eğer bir çatışma sonucunda organizasyonel olarak zaman ve kaynak israfı ortaya çıkıyor, bilgi akışı ve iletişim bloke oluyor, çatışmanın taraflarının motivasyonları düşüyorsa çatışma yıkıcı çatışma olarak nitelendirilebilir.

İyi Yaşa

Buna karşı bir çatışma sonrası organizasyon, yeni ve avantajlı bir çözüme kavuşuyor, çatışmanın tarafları karşılıklı olarak bu avantajdan istifade ediyor, inovatif, yenilikçi ve karlı yaklaşımlar ortaya çıkıyor, konsensüs, işbirliği ve koordinasyonla sonuçlanıyorsa o çatışmanın yapıcı çalışma olduğunu dile getirebiliriz.

Çatışmayı tamamen ortadan kaldırır şekilde tek bir görüşün, tek bir grubun ya da tek adamın insafına terk edilen organizasyonlar adaptasyon becerilerini yitirir, körelir, ağırlaşır ve kırılganlaşırlar. Çatışmalar doğal olduğu kadar organizasyonların değişim ve ilerlemelerindeki temel dinamiktir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki çatışmalar organizasyonların doğal durumudur. Başarılı organizasyonlar çatışmaların yarattığı enerjiyi kendi gelişimleri ve başarıları için koordine ederken, başarısız organizasyonlar çatışmalar sonucu çözülür ve dağılır. İş yerinde çatışma yönetimi hakkında uygulayabileceğiniz yöntemler ise şöyle…

1) İş Yerinde Çatışma Yönetimi İçin Asla Taraf Tutmayın ve Herkesi Dinleyin

Karşı tarafı dinlemek, şüphesiz ki sağlıklı iletişimin en önemli şartlarından biri. Bu kural, iş yaşamında da aynı şekilde geçerlidir. İş yerinizde çalışan herkesin görüşlerini aynı ciddiyetle dinleyerek çatışmalarda doğru bakış açısını yakalamayı ve çözüm üretmeyi başarabilirsiniz. İş arkadaşlarınız ve çalışanlarınızla çatışmalar patlak vermeden önce sağlıklı ilişkiler kurarak çeşitli gerilimleri başlamadan ortadan kaldırabilirsiniz.

En önemli kurallardan biri çalışanlarınız arasında asla taraf tutmamaktır. Çalışan tartışmalarında taraf tutmanız gerilimi artırır ve iş yeri çatışmalarının derinleşmesine sebep olur. Otoriter ya da arkadaş canlısı bir yönetici profili sergilemeyi tercih edebilirsiniz. Her iki durumda da çalışanlarınıza eşit mesafede davranmaya özen göstermenizde yarar bulunur.

2) Farklı Görüşleri Birleştirin

İşletmelerde yaşanan huzursuzlukların önemli bir bölümü, çalışanların kendi görüşlerinin dikkate alınmadığını düşünmesinden kaynaklanır. Özellikle her konuda kendi fikirlerinin geri planda kaldığını düşünen çalışanlar, zaman içinde gergin bir ruh hâline bürünebilir. Bu sebeple, karşılaştığınız çatışma durumlarında öne sürülen farklı fikirleri sentezlemenizde büyük yarar bulunur. Birbirleriyle çatışan kişilerin görüşlerini sentezleyerek;

Tüm çalışanlarınızın kendilerini çözümün bir parçası olarak görmelerini sağlayabilirsiniz.

Fikir çatışmaların şirket içi otorite kavgasına dönüşmesini önleyebilirsiniz.

Şirkette son karar yetkisinin sizde olduğunu vurgulayarak ilerleyen dönemlerde yeni çatışmalar doğmasını engelleyebilirsiniz.

3) Hızlı Aksiyon Alın

İş yerlerindeki sorunların çözümünde hızlı aksiyon almanız büyük önem taşır. Kimi durumlarda sorunları akışına bırakmak ve büyütmemek, doğru yöntem gibi görünebilir. Oysa özellikle ciddi şiddette seyreden çalışan çatışmaları, zamanla daha da derinleşerek krizlere yol açabilir. Bu sebeple çatışma durumlarında vakit kaybetmeden müdahale etmenizde yarar bulunur. İş yerinizde bir çatışma patlak verdiğinde şu adımları atabilirsiniz.

Çatışmanın taraflarıyla ayrı ayrı görüşün.

Tüm taraflardan çözüm önerisi isteyin.

Size anlatılan problemlerin ve gerekçelerin gerçekliğini mutlaka araştırın.

Uzlaştırıcı bir tavır takınırken kimseye haksızlık etmemeye özen gösterin.

4) Radikal Kararlar Almaktan Korkmayın

İş yerlerindeki çatışmalar, çoğunlukla çalışanların basit iletişim sorunlarından kaynaklansa da kimi zaman çok ciddi problemlere de yol açabilir. Ciddileşen iş yeri çatışmaları, çalışanların temel haklarını tehdit edecek sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple, iş yerinizde yaşanan tüm çatışmaları ciddiyetle incelemenizde ve hukuki problem doğurabilecek krizlerde işten çıkarma ve hukuki işlem başlatma gibi radikal kararlar almanızda yarar bulunur.

5) Sorunları Halının Altına Süpürmeyin

İş yerinde yaşanan çatışmalar, kimi zaman son derece önemsiz konulardan doğsalar bile çalışanların performansını olumsuz etkiler ve şirket verimliliğini düşürür. Bu sebeple sorunları halı altına süpürmek, ileride daha ciddi krizlerle karşılaşmanıza yol açabilir. Küçük çapta olsa dahi her çatışmada tarafları yüzleştirmenizde, uzlaştırmanızda ve iş yerinizde uzun soluklu çatışma yaşanmamasına özen göstermenizde yarar bulunur.