İşletmelere Özel

İşletmelere özel bilgilendirici makale ve yazılara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

iyi yaşa
Icon

Uzaktan Çalışma Döneminde Çalışan Bağlılığı

Mobil aplikasyonları, Zoom veya Teams gibi dijital iletişim platformlarını sıklıkla kullanarak iletişime geçtiğimiz bir dönemi deneyimliyoruz.

İyi Yaşa
Uzaktan Çalışma Döneminde Çalışan Bağlılığı

Yüz yüze iletişimin yerini alan online toplantılarda online beden dilini öğreniyor ve geliştirmeye çalışıyoruz. Farklı sebeplerle bir araya gelinse de kahve buluşmaları, kısa molalar ve/veya çalışma toplantıları ile sürekli etkileşim halindeyiz. 

İş hayatına yeni başlayan kimi profesyoneller uzaktan çalışma deneyimlerini blog yazıları ya da podcast’ler aracılığı ile paylaşmaya başladılar bile...
Kurum içi iletişimin önemi ile birlikte müşteri ve çalışan deneyiminin önemi de büyük bir hızla kapsama alanını genişletiyor.  Müşteri ve çalışan deneyimi göstergeleri de bizi mutluluk ve bağlılık kavramlarını düşündürmeye yöneltiyor.
Kendini ve işini yönetebilen ekiplerin mutlu ve bağlı çalışanlardan oluşması bir tesadüf değil. Çünkü böylesi ekipler öz yeterliliğini esneklik ve netlik üzerinden geliştiriyor.
Esnekliği ve netliği sağlayabilmek için:
Açık iletişimde olmak
Erişilebilir olmak
Kısa, belirlenmiş aralıklarla, planlı ve verimli çalışmak
Somut hedefler belirlemek
Teknolojiyi etkili kullanmak
çalışanların ve ekiplerin öz yeterliliğini olumlu yönde etkiliyor.

Ekip liderlerinin, çalışanların rol ve sorumlulukları ile hedeflerini net ve anlaşılır bir biçimde tanımlamaları, açık iletişim ortamını tesis etmeleri gerekiyor. Ortak hedeflere bağlı, sorumluluk bilinci ve başarma isteği yüksek ekip üyeleri ile hataların ve başarıların tüm ekibe ait olduğu anlayışının inşa edilmesi, esnek çalışma modellerinin etkili uygulanmasını kolaylaştırıyor.
Yöneticilerin beklentileri doğru analiz edebilmesi, analiz sonuçlarını değerlendirebilmesi, tutum, söylem ve davranışları ile rol model olmaları kritik önem taşıyor.
Ayrıca, yöneticilerin ekip içi iletişimi canlı tutması, şeffaf ve adil bir performans değerlendirme süreci yürütmesi, yenilikleri takip etmesi, teknoloji kullanımında örnek ve çözüm odaklı olması, kurumun çalışan bağlılığı unsurlarını etkileyecek unsurlar arasında yer alıyor.


Çalışan bağlılığı ve uzaktan çalışan deneyimi yönetimi için neler yapılabilir? 
1. Sanal Kahve Molaları 
Belirli aralıklarla düzenlenebilecek sanal kahve molaları ile çalışanların birbirleriyle etkileşimi ve paylaşım ortamı yaratmaları desteklenebilir.

2. Çalışan Bilgi ve Deneyim Paylaşımı 
Çalışanlara birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı sağlayacak hobilerini, becerilerini, müzik performanslarını paylaşabilecekleri tematik ortamlar yaratılabilir. Örneğin, çocukları ile birlikte katılabilecekleri, evcil hayvanları veya spesifik bir hobi alanı olanların dahil olabilecekleri ortak sohbet ortamlarının oluşturulması çalışanların daha rahat iletişim kurmalarına yardımcı olabilir.

3. Kurum İçi İletişim Kültürü 
Şirkete yeni katılan çalışanların uzaktan çalışma sürecine daha hızlı adaptasyonu için hem kurumu daha iyi tanımaları hem de işe alışma sürecini destekleyecek yayınlar (video, podcast, vb.) paylaşılabilir. Kurumsal değerlerin yaşatılması amacıyla ortak alanlarda görünürlük faaliyetleri yapılabilir. İç iletişim mecralarında şirkete yeni katılanların tanıtıldığı duyurular hazırlanabilir. 

4. Düzenli Geri Bildirim
Ekipler ile yapılacak görüntülü görüşmeler şirket içindeki düzenli iletişimi arttıracaktır. Mevcut durumun tespiti, gerekli iyileştirmeler ve değişim gereksinimleri için çalışanlardan düzenli aralıklarla geri bildirim almak ve yanıt vermek bağ kurulmasını güçlendirecektir.

5. Sanal Eğitim Sistemi Oluşturulması
Çevrim içi eğitim yönetimi ile programlar düzenlenmesi, yeni, farklı ve ilgi çekici eğitim ve gelişim programlarının ortak erişilebilen bir platforma yüklenmesi, herkes tarafından düzenli kullanımı üretkenliği ve verimliliği arttıracaktır. 

6. Oyun ve Destekleyici Uygulamalar ile Çevrim İçi Ekipler
Uzaktan çalışanlarınızın birbirini daha iyi tanımasına ve güçlü iletişim kurmasına yardımcı olabilmek için kullanabileceğiniz birçok farklı çevrim içi etkinlik ve oyun seçeneğini tercih edilebilir. Hem mobilde hem de bilgisayarda deneyimleyebilecekleri oyunlarla kendi seçtikleri zaman diliminde ya da ekiplerle oluşturulabilecek takımlarla eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanabilir.

7. Teşekkür Görüşmeleri 
Düzenli olarak yönetici ve çalışanların birebir görüşebileceği uzaktan geri bildirim verme görüşmeleri gerçekleştirilebilir.

8. Esnek Çalışma Saatleri Uygulaması  
Çalışanlara tüm hafta veya belirlenen günlerde kendi çalışma programlarını istedikleri gibi planlayabilecekleri bir serbestlik alanı yaratılabilir.

9. Uzaktan Yan Haklar Programı
Uzaktan çalışmayı geri bildirim ile destekleyebilecek farklı haklar sunulabilir: Dijital TV, online dergi, oyun ya da eğitim aboneliği, kitap hediye çeki/seti, hobi/yapboz seti, online egzersiz ya da sağlık paketi, çalışanların aileleri ile vakit geçirebilecekleri oyunlar, sağlıklı atıştırmalıklar, kadın emeğini destekleyen el yapımı ürünlerden oluşan ürünler/hizmetler gibi farklı motive edici hediye seçenekleri tercih edilebilir.

10.  Online Toplantı Ritüelleri Oluşturma 
Örneğin, haftanın son iş günü ekip üyeleri yarım saatlik kısa bir görüntülü toplantı için bir araya getirilebilir. Bu zaman aralığında, hafta boyunca yapılan işler değerlendirilebilir, gelişmeler paylaşılabilir, başarılar kutlanabilir veya hafta sonu planları hakkında sohbetler edilebilir.
Nitelikli çalışanların oluşturduğu organizasyonlardaki bağlı ve mutlu çalışanlar ile öz yeterli takımlar, şirketlere yatırımın geri dönüşü konusunda çok daha etkili sonuçları sağlıyor. 
Herkes müşteri; çalışanlar hizmetleri deneyimleyip, sunan ve sağlamasını yapan iç müşterilerdir… 
Bu nedenle hizmet hataları, kalite yönetim sistemleri, işin iyileştirilmesi, çalışanların şirketin bir parçası haline gelmesi gibi başlı başına takip edilmesi gereken süreçler çalışan bağlılığını etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Kalite ve hizmet hatalarına bağlı maliyet kayıpları, şirketlere kısa ya da uzun vadede ciddi zararlar verebiliyor. 
Deloitte’un İşin Geleceği Araştırması 2020 raporuna göre, Türkiye’de çalışanların %72,9’u evden ya da uzaktan çalışma sisteminin pandemi sonrasında da uygulanmasını istiyor. Çalışanlar ‘mekansız’ çalışmanın etkin bir şekilde uygulanabilirliğine inanmış görünüyor.
İçeriklerimizi herkesten önce okumak için e-posta adresinizi bırakın!

Çalıştığınız firmadaki pozisyonunuz nedir?

İçeriklerimizi herkesten önce okumak için e-posta adresinizi bırakın!

Çalıştığınız firmadaki pozisyonunuz nedir?