kobi

KOBİ’ler İçin Nakit Yönetimi Yapmanın Önemi ve 3 Yolu

1 07 2020

KOBİ’lerin değişen ekonomik koşullar ve kriz dönemleri gibi zorlu süreçler için başarılı bir şekilde nakit yönetimi yapması şart. Peki, nakit yönetimi nasıl yapılır?

Günümüzün rekabet koşullarında sürekliliği devam ettirmek son derece zor ve önemli. Üstelik sadece büyük şirketler için değil, küçük ya da orta ölçekli firmalar için de bu durum geçerli. Çünkü firmalarda kira, fatura gibi giderleri karşılamak için nakit paraya her zaman ihtiyaç vardır. Yani işletmede finansal açıdan belli bir düzenin sağlanması, kârlılık yönetiminin de beraberinde yapılması için bu durum şart diyebiliriz. Peki, işletmeler için nakit yönetimi nedir ve nasıl yapılır?

Nakit Yönetimi Nedir?

Nakit yönetimi temel olarak bir işletmeye giren ve çıkan parayı tahmin etmek, nakit girişlerini hızlandırmak ya da nakit çıkışlarını yavaşlatmak ve mevcut nakdi en verimli şekilde değerlendirmektir.

Bu noktada kârlılıkla nakit yönetimini birbirinden ayırmamız gerekir. Çünkü bir şirketin nakit parası arttıkça kârlılığı da artmış anlamına gelmez. İkisi farklı durumlardır.

İşletmeler Neden Nakit Para Bulundurur?

İşletmelerin nakit para bulundurmasının 3 ana nedeni vardır. Bunları aşağıda görebilirsiniz:

İşlem Güdüsü: İşletmenin günlük normal faaliyetlerinin getirdiği ödemeleri eksiksiz bir şekilde karşılama ve beklenen ödemeleri gerçekleştirebilme amacı anlamına gelir.

İhtiyat Güdüsü: Mevsimlik dalgalanmalarda ya da beklenmeyen olağanüstü olaylarda oluşabilecek acil para ihtiyacına karşın nakdin elde tutulmasıdır.

Spekülasyon Güdüsü: İşletmeye faydası dokunacak iş ilişkilerine girmek, elverişli koşullarda yatırım yapabilmek ve başka yatırım fırsatlarını kaçırmamak için elde bulundurulan nakit paradır.

İşletmeler; acil ihtiyaçlar, zorunlu ödemeler ve yatırım fırsatlarını yakalamak için başarılı bir şekilde nakit yönetimi yapmalıdır. Peki, başarılı nakit yönetimi nasıl yapılır?

Nakit Yönetimi Nasıl Yapılır?

Etkin bir şekilde nakit bütçesi oluşturabilmek için temel olarak bir firmadaki nakit giriş ve çıkışlarının kaynaklarını araştırmak, öngörmek ve para girişini hızlandırmak için yapılması gerekenleri belirlemek gerekir. Bu nedenle nakit yönetimini 3 başlık altında inceleyebiliriz:

Finansman Stratejisi Belirleyin İşletmede öncelikli olarak bir finansman stratejisi belirlenmesi gerekir. Çünkü nakit ve kârlılık arasında zıt bir ilişki vardır. Nakit para arttıkça kârlılık düşebilir. Yapılacak olan finans stratejisi ile bu ikisi arasında denge kurulması hedeflenir. Kısacası işletme yönetimi, likidite (nakit) ve kârlılık arasındaki dengeyi nasıl kuracağına dair bir politika belirlemelidir.

Geleceğe Yönelik Nakit Akışlarını Tahmin Edin Geleceğe yönelik olarak işletmedeki nakit akışlarını tahmin etmek, başarılı bir nakit yönetimi için önemlidir. Ama bu tahminden önce işletmenin “nakit bütçesi” oluşturması gerekir. Çünkü nakit bütçesini belirlemek, nakit akışı konusunda yapılacak tahminler konusunda yol gösterici olur. Ayrıca işletmeler, değişen ekonomik koşullarda bu işlemleri yaptıkça tahmin yetenekleri artar ve daha isabetli kararlar verebilirler.

İdeal Nakit Tutarını Tespit Edin İşletmenin, acil nakit ihtiyaçlarını karşılaması ya da yatırım fırsatlarını değerlendirebilmesi için ideal nakit tutarını tespit etmesi gerekir. Bu tutarı tespit ederken de satış hacmi, kısa vadeli borç toplamı ve nakit çıkışına neden olan giderleri baz almak doğru olur. Ayrıca firmanin ideal nakit tutarı;

En az 20 günlük satış tutarına eşit miktarda,

Kısa vadeli borçların %15 ya da %20’lik oranına eşit miktarda,

1 aylık giderlere eşit miktarda olması gibi farklı stratejilerle belirlenebilir.

Nakit yönetimi için yukarıda sıraladığımız üç noktadan yararlandıktan sonra nakdi en iyi şekilde değerlendirme yollarını araştırılabilir ve buna yönelik adımlar atılabilir.