leaves

Sürdürülebilirlik ile İlgili Merak Edilenler

6 06 2024

İnsanoğlunun doğa üzerindeki hakimiyeti arttıkça doğaya verilen zarar ve tahribat da bir o kadar artıyor. Sürdürülebilirlik kavramı da bu nedenle günden güne daha fazla önem kazanıyor.

Sürdürülebilirlik, temelinde bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânlarını tehlikeye atmadan, ekonomik, çevresel ve sosyal kaynakların dengeli şekilde kullanılmasını amaçlayan bir yaklaşımdır. Bireysel olarak sürdürülebilirlik konusunda birtakım adımlar atabileceğimiz gibi şirketlerin de bazı noktalarda sürdürülebilir seçenekleri tercih etmesi büyük önem taşıyor. Peki kurumsal sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik için neler yapılabilir?

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik kavramı ilk olarak 1983 yılında Birleşmiş Milletler’in “Ortak Geleceğimiz” raporunda yer verdiği bir kavramdır. Sürdürülebilirlik, esasında başka canlıların yaşamlarını bugün ve gelecekte tehlikeye sokmadan üretim yapmak; insan hayatını bu anlayışa uygun olarak sürdürmek anlamına gelir. Sürdürülebilirlik kavramı, çevresel koruma, sosyal adalet ve ekonomik kalkınma gibi üç temel bileşeni içerir ve bu üç unsurun uyumlu bir şekilde yönetilmesini hedefler. Bu hedef doğrultusunda da insanların gelecek kuşaklara miras bırakabilecekleri bir dünya yaratılması amaçlanır.

Sürdürülebilirliğin temel bileşenleri arasında çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik sürdürülebilirlik ve sosyal sürdürülebilirlik yer alır.

Çevresel sürdürülebilirlik; doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve korunmasını, atık ve kirlilik kaynakların azaltılmasını, geri dönüşüm faaliyetlerinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasını, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için sera gazı emisyonlarının kontrol edilmesini ve yeşil teknolojilerin teşvik edilmesini kapsar.

Ekonomik sürdürülebilirlik; ekonomik büyümenin sürdürülebilir bir şekilde planlanmasını, kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeli yararların gözetilmesini, ekonomik kaynakların ve fırsatların adil dağıtılmasını, yoksulluğun ve gelir eşitsizliğinin azaltılmasını, ekonomik kaynakların etkin kullanımını kapsar.

Sosyal sürdürülebilirlik; sosyal adaletin sağlanmasını, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, insan haklarının korunmasını ve sosyal hizmetlere erişimi, toplumun karar alma süreçlerine katılımının teşvik edilmesini, sağlık ve eğitim hizmetlerinin herkes için erişilebilir ve kaliteli hale getirilmesini kapsar.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Nedir?

Kurumsal sürdürülebilirlik şirketlerin ticari faaliyetlerini büyüme, verimlilik ve değer yaratma odağında sürdürülebilir bir şekilde ilerletmesi; uzun vadede ekonomik başarı sağlarken, çevresel ve sosyal sorumluluklarını da yerine getirmesini amaçlayan bir yönetim yaklaşımıdır. Şirketlerin mali, çevresel ve sosyal değerlere önem verip bu değerleri ön plana çıkarması kurumsal sürdürülebilirliği önemseyen bir yapıda olduğunu gösterir. Peki kurumsal sürdürülebilirlik için neler yapılabilir?

Kurumsal sürdürülebilirlik uygulamaları elbette şirketlerin işleyişine, faaliyet gösterdiği sektöre ve şirket yapısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle bu öneriler yalnızca genel nitelikteki öneriler olacaktır. 

● Kurumsal sürdürülebilirliğin uygulanması için ilk olarak işletmelerin çevreye duyarlı hareket etmeleri gerekir. Bu noktada küçük bir örnek olarak matbu faturalar yerine e-fatura gibi daha çevreci çözümler tercih edilebilir.

● Basılı her şeyi ortadan kaldırma ve internet aracılığı ile karbon ayak izini neredeyse sıfıra indirmek de mümkün. Örneğin; çalışanlarınız için sunacağınız basılı hediye kartları ve çeklerinin yerine tamamen dijital hediye dünyası Pluxee Hediye sizlerle. Pluxee Hediye çalışanlara hayatın her alanında dokunur, farklı kategorilerde yüzlerce marka ile seçme özgürlüğü sunar. Yine Pluxee Yemek Kartı da çalışanlarınıza mobil uygulama ile seçme özgürlüğü ve online alışveriş fırsatı sağlar.

● E-dönüşüm ile dijital süreçleri aktif hale getirebilir, işletmenizin tüm bilgilerini bulut servisler ile muhafaza edebilirsiniz.

● Kurumsal sürdürülebilirlik için ayrıca işletmenizde çevresel etkileri düşük, sürdürülebilir ürün ve hizmetleri öncelikli olarak tercih edebilirsiniz.

● Toplumun ihtiyaçlarına yönelik sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi ve katılımın teşvik edilmesi; iş gücünde çeşitliliğin sağlanması gibi adımlarla sosyal sürdürülebilirlik noktasında önemli adımlar atabilirsiniz.

Kurumsal Sürdürülebilirliğin Önemi ve İşletmelere Katkısı

Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetleri ilk olarak şirketlerin tasarruf etmeleri için önemlidir. Kurumsal sürdürülebilirlik işletmelere; verimlilik, sürdürülebilir büyüme, marka itibarını koruma ve güçlendirme, etkili risk yönetimi, paydaşlarla etkili iletişim gibi pek çok alanda fayda sağlar. Bunların yanı sıra günümüzde artık tüketiciler, kullandıkları markaların sürdürülebilirliği benimsemiş olup olmamasına da dikkat ediyor. Eğer perakende sektöründe hizmet veriyorsanız, müşterilerinizle güçlü ilişkiler ve uzun soluklu bağ kurabilmeniz için de kurumsal sürdürülebilirliği benimsemeniz önemli.

Bireysel Olarak Sürdürülebilirlik İçin Neler Yapılabilir?

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik konusunda her birimizin bilinçli hareket etmesi ve uygulamada da çaba sarf etmesi gerekir. Her bir bireyin sürdürülebilirlik için atacağı adım, dünyayı ve geleceği koruma anlamına gelir. İşte bireysel olarak sürdürülebilirlik için neler yapılabilir sorusunun yanıtları:

● Plastik kullanımını azaltın,

● Su israfını engelleyin,

● Basılı materyaller yerine ikamesi varsa dijital materyaller tercih etmeye özen gösterin,

● Evdeki atıklarınızı ayırmaya ve bunları uygun olarak geri dönüşüm kutularına bırakmaya özen gösterin,

● Tek kullanımlık ürünler kullanmayın,

● Kalitesiz ve kısa ömürlü yerine uzun ömürlü ürünler tercih edin,

●  Alışveriş alışkanlıklarınızı gözden geçirin,

● Kullanmadığınız sürede elektronik aletlerinizi prizden çıkarın,

● Sigara kullanımını azaltın,

● İmkânınız varsa sürdürülebilir tarım faaliyetleriyle ilgilenin,

● Yerel işletmeleri destekleyin,

● Çevre koruma programlarına katılın,

● Evde ve iş yerinde enerji tasarruflu ampuller tercih edin,

● Yerde çöp gördüğünüz zaman çöpe atın,

● Plastik şişelerinize elveda deyin ve bunların yerine cam ya da çelik mataralar kullanın,

● Şarj edilebilir piller kullanın,

● Geri dönüşümlü ürünler satın alın.