metinn

Yıllık İzin Süresi Nasıl Hesaplanır?

26 04 2024

Yıllık İzin Süresi Nasıl Hesaplanır?

Yıllık izin, işçinin Anayasa tarafından güvence altına alınmış sosyal haklarındandır. İşveren çalışanlarının ücretli izin hakkı ve bu doğrultuda ödenmesi gereken ücreti çalışanlarına sunmalıdır. İşçinin yıllık izni iş yerindeki hizmet süresi ve/veya belirli yasal düzenlemeler tarafından belirlenen standartlara göre hesaplanır.

İşçinin yıllık izin süresi, bir yıl boyunca çalışılan gün sayısına dayanır ve çalışanların dinlenmeleri, tatil yapmaları ve yeniden enerji toplamaları için ayrılmıştır. Yıllık izin süresi hesaplaması yapılırken genellikle dikkate alınan bazı faktörler bulunur.

 Yıllık Ücretli İzin Süresi Hesaplama

Yıllık ücretli izin süresi hesaplanırken dikkate alınan bazı faktörler şunlardır:

Çalışma Süresi: Yıllık izin süresi, bir çalışanın iş yerindeki hizmet süresine göre belirlenir. Çalışan ilgili iş yerinde ne kadar uzun süre çalışırsa, genellikle o kadar fazla izin hakkına sahip olur.

Yasal Düzenlemeler: Yıllık izin süreleri pek çok ülkede birtakım yasal düzenlemelerle belirlenir. Ülkemizde de yasal düzenlemelerle minimum izin süreleri belirlenmiştir.

Çalışma Saatleri: Bazı ülkelerde de çalışanın yıllık izin hakkı, haftalık veya günlük çalışma saatlerine göre hesaplanabilir.

Çalışan yıllık izin süresini şu tabloya göre hesaplayabilirsiniz:

Çalışılan Yıl Sayısı Yıllık İzin Süreleri
1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) 14 Gün
5 yıldan fazla 15 yıldan az 20 Gün
15 yıl (dahil) ve daha fazla 26 Gün

 

Yıllık İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Kullanmadığınız yıllık izinler varken işten ayrılmanız durumunda yıllık izninizin ücretini talep edebilirsiniz. Yıllık izin ücreti hesaplamak içinse şu formülü kullanmak gerekir:

Yıllık izin ücreti = İzin günü sayısı x Günlük ücret – Gelir ve damga vergisi kesintileri

Bir örnek ile açıklamak gerekirse… 1000 TL brüt maaşı olan X kişisi 3 yıldır Y firmasında çalışıyor olsun. X kişisinin yıllık ücretli izin hakkı 14 gündür.

Yukarıdaki formüle göre şu işlem yapılmalıdır:

1000/30=33 (Brüt günlük kazanç)

Yıllık izin ücreti = 14 x 33 – Gelir ve damga vergisi kesintileri

Yıllık İzinlerle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

14 günlük yıllık izin ücreti ne kadar?

Şu formülü kullanarak 14 günlük yıllık izin ücretinizi hesaplayabilirsiniz:

Yıllık izin ücreti = İzin günü sayısı x Günlük ücret – Gelir ve damga vergisi kesintileri

Yıllık izin ne zaman hak edilir?

Çalışanların yıllık izin süresi ve 4857 sayılı Kanunun 55. maddesine göre belirlenir. Buna göre; bir işçi işe başladığı günden itibaren -deneme süresi de dahil olmak üzere- en az 1 yıl çalıştığında, yıllık izni hak etmiş olur.

 Memur yıllık izni kaç gündür?

Memurların yıllık izin hesaplaması özel sektördeki çalışanların yıllık izin hesaplamasından farklıdır. Memurlar için şu tablo dikkate alınmalıdır:

Çalışılan Yıl Sayısı Yıllık İzin Süreleri
1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) 20 Gün
10 yıldan fazla 30 Gün

 

Yıllık izin nasıl kullanılır?

Yıllık izin kullanımı ile ilgili bazı düzenlemeler olsa da bu uygulama işveren ile işçi arasındaki anlaşmaya bağlıdır.

Emekli çalışanın yıllık izin hakkı kaç gündür?

İş Kanunu gereğince, 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olmamalıdır.

Yıllık izin, kanunlarca belirlenen ve her işverenin çalışanına sunması gereken bir haktır. Bunun yanı sıra ek izinler ise işveren tarafından çalışan motivasyonunu artırmak için sunulan birer yan haktır. Ek izinler, akaryakıt yardımı, hediye kartlar gibi yan haklarla çalışanlarınızın motivasyonunda büyük etkileri yaratmayı ihmal etmemenizi öneririz.